OCR Output

Högåsen. Trakt: Bak—
sjökullen:. . . . ;;.. .

Högåsen. Trakt: vid
L—avsjöll .; > .c /

Högåsen. Trakt: Korp—

berget .: .:.. . /+. |

Högåsen. Trakt: Ali—
den

Högåsen. Trakt: Korp—
beiget' . ” . t

Burselberget. — Trakt:
Grundsjöliden . . ..

Ecklesiastika skogar.

Fredrika _ kyrkoherde—
bostalle ... . ... *>.

Kronoparker.
Idvattnet. Ostra Id—
vattenberget . .. . . .
Kvallaliden. Norr om

Edins—myren .. ... ..

Kvällåliden. Björn—
inyrkullen . ;; .. ..

|

6

12

[ Logdean VII
i

Volmsjö—
bäcken till
Gideån V

Volmsjö—
bäcken till
Gideån V

Logdean VII

Volmsjö—
bäcken till
Gideån V

Vargån I till
Oran

| Viskabäcken
' till Gidean V

5128

6,910

10,341

8,092

9,099

$,990

2,150

Ostra Asele revir.

Kvallan
distrikt V

seleälven
distrikt III

Bomsjön
Kvallan
distrikt V
Åseleälven
distrikt IH

Kvällån
distrikt IV
Åseleälven
distrikt III

2,919

5,937

4,149

Härav . 5,544 . tallar,
70 granar, 63 sega,
51 torra.

Härav — tallar,
552 granar, 36 sega,
14 torra. Dessutom
12 vrakträd.
Harav 4,010
5,855 — granar,
torra.

tallar,
476

Härav _ 5,410 _ tallar,
2,106 granar, 196 se—
ga, 290 torra. Dess—
utom 18 vraktrad.

Harav 8,539 _ tallar,
370 granar, 114 se—
ga; 760 torra. Dess—
utom 10 vrakträd.

Harav 582 tallar, 7,851
granar, 351 sega, 206
torra.

Härav 541 tallar, 1,608
granar, 1 segt träd.

Härav 647 tallar, 2,119
granar, 62 torrtallar,
91 torrgranar. 4 vind—
fällen. Dessutom 8
vrakträd.

Flärav 73 tallar, 5,703
granar, 161 torrgra—
nar. . 5 — vindfällen.
| Dessutom 26 vrak—
trad.

Harav 3,356 . tallar,
749 granar, 44 torr—
tallar. 10 vindfallen.
Dessutom 54 vrak—
| trad. ‘