OCR Output

Fågelvinberget. Trakt:

Fågelvinberget . . . .

Gransjöberget. Mellanå
Stormyren o. Gran-i

Sijön . _ _ .. . S. |

Joppträskliden. Skräp—
mmyrliden ; ”; ”4444

Kroksjötjälen. _ Stor—
nabben— älven . . . .|
Kulbäcksliden. — Stor—
liden .. . .. 1

Lidmyråsen. Två trak—
ter: — Granberget—
Vinbrännapn . .. ..

Lidmyråsen. Sydväst!
om Granberget . ..

Manjaurliden. Efter,å
södra rågången .. .
Mårdselstjälen. lntill]
västra rågången . . .

Rahiberget N:o 7 ;. .
Rahlberget N:o 7. Vid
Ratilträsket . —

Rörmyrberget. O1—
Pålsliden — .: + 447

Aman. Trakten mellan
Ostersjo och Djup—
vik. /; .. . 00 kaT

se 9B .

4 =” | ”Umans i IV
2/1921 |
5 =. | Vindelns 11 |
27/1918 | eller Kul—
'bäckens I till
j;VindeIns 1 —A
6 = (Joppträsket)
71921 |Amans VII— A
| — till Vin—
— + sdelns 111
7 = |. Uman IV A |
1921 |
| |
8 =. |Kulbackens 1
81921 | till Vindelns
| :A
|
9 = | Byssjans II
101921 | (Holmträsket)
| till Umans II
10:= | Byssjans 11
20/1921 | (Lappträsket)
till Umans IV
11}=| Vindeins IV
20/1920
12 = |‘Vindelns IV
3/1921
13 — Umans IV
51920
14 = | Umans IV
28/1919
15 — |Hiuksans VII
61921 | till Vindelns II
16 =: Amans VII
51921 till Vin—
delns III

8,492

3,247

11,194

7,360

5,198

15,758

1,491

4,806

9,554

6,597

2,095

7,608

17,885

— 6,053 tallar,
| 2439 granar. 3 lig—
' gande trad.

Harav 599 tallar, 2,648

| granar.

Härav _ 6,176

tallar,
' 5,018 granar. 9 lig—
I gande träd.
Härav : —6,082 fallar,
678 granar. 14 lig—
gande träd.
Härav _ 1,592. ” tallar,
4,206 granar. 11 lig—
| gande trad.

Härav 807 tallar, 14,951

: granar. 14 liggande
träd.

Härayv . 1,097 tallar,
6,394 granar.

Härav 2,552 _ tallar,

2,254 granar. 11 sega
och 9 liggande trad.

Härav 4,873 tallar,
4,681 granar.
Hörav _ 1,322. — tallar,
5,275 granar. 2 lig—
gande träd.

Hiaray 78 Aallar, ; 2917
granar.

Härav 196 tallar, 7,412
granar. 7 liggande o.
7 sega träd.

Härav _17,153
732 granar.

tallar,