OCR Output

Kampen. Trakt: kring
landsvägen

Risberget. . .

Degernäsliden. Trakt:
i nordvästra delen

Degernäsliden

Djupsjöbrännan

Missöberget . . . .

Hundtjärnliden. Trakt:
mellan Storstentjärn
och torpet Hund—
tjärnliden _. . . .

Kronoparker:

. . Arvböjen, Intill norra
$4 i i? ragangen öster om
Erik—Vilhelmstorpet

Furuberget. Söder om
Furutjärn

Fallsjoliden. Stormyr—
backsberget

13 =
4/1921

id —
5/1921

15 =
7/1921

16 =
8/1921

] gt
91921

18 —
6/1921

19 —
10/1921

>> >>

Botsmarks—
träsket
Sävar älvs
IV distrikt

Sävar älvs IV
distrikt

Storsävar—
träsket
Sävar älvs
III distrikt

Sävar älvs
III distrikt

Sävar älvs
III distrikt

Klappmarks—
bäcken till
Savar älvs IV
distrikt

Rödåns II
distrikt
Björntjärn—
bäcken till
Vindelns 1 A

5,219 /Härav _ 4,561 — tallar,
| 492 granar, 166 torra.
| Tliggande träd. Dess—
| utom 38 vrakträd.

10,439 |Harav 6,862 — tallar,
1 3,245 granar, 332
| torra. Dessutom 26
| vrakträd.

7,809 iHéirav 153 tallar; 7,205
| granar, 301 torta. 30
| liggande trad. Dess—
| utom 27 vraktrad.

14,623 Härav 2479 _ tallar,
141054 . granar, 190

' torra. Dessutom 55
| vrakträd.

18,137 |Härav _ 10,602 ; tallar,
4,609 granar, 2,926
torra. Dessutom 21
vrakträd. Ä

8718 |Härav . 4,640, ... tallar,
3,817 . granat, :4201
torra. — Dessutom 9
vrakträd.

18;174 |Harav . 2146 :::tallar,
16,028 granar.

Degerfors revir.

1 oo
” *
2 se«
13/1920

3 ==
1/1921

l

Vindelns III

Vindelns II

Ramsåns 1
till
Umans 111 A

10,392 'Härav _3,706 _ tallar,
“““ >©,686 granat» — — —
Härav 317 tallar, 2334
. granar.

1

Härav —3,495 . tallar,
2,690 granar. 10 lig—
gande trad. _

2,051

6,185 /

|
1
1
1
1
1