OCR Output

Lövliden

Hundtjarnliden .

Langmyrasen

Svedjeberget .

Halberget
Bäcksjö .
Klappmyrliden , .
Risberget
Antmyrliden .

Loberget. Trakt: öster
om 1920 års post

vid L:a Degerbergs—

SjÖ .—.1>

Mårdbäcksheden.
Trakt kring lands—
vagen . §

|

"

10

11 =

1/1921

12 —
2/1921

i2 99 _

Sävar älvs
III distrikt

Sävars. älvs
III distrikt

Umans III A
distrikt
Hornan III

Umans III A
distrikt

Umans. III
distrikt
eller järnväg

Täfteån

Klappmarks—
bäcken till
Sävar älvs
IV distrikt
Sävars älvs
IV distrikt

Hörnåns III
distrikt

Sävar älvs
IV distrikt

Sävar älvs
IV distrikt

5,964

9,129
11,490
2,030

3,709
8,710

5,998

8,313

Härav 304 tallar, 5,514
granar, 146 torra. 36
liggande trad. Dess—
utom 14 vraktrad.
Harav 105 tallar, 8,680
granar, 344 torra.
18 <liggande — trad.
Dessutom 47 vrak—
träd.

Harav 2,169 tallar,
9,205 granar, 56 torra.
91 liggande trad.
Dessutom 38 vrak—
trad.

Härav 143 tallar, 2,457
granar, _ 36 _ torra.
Dessutom 30 vrak—
trad.

Harav 1,914 _ tallar,
1,795 granar. 52 lig—
gande trad.

Härav —3,9006 _ tallar,
4,714 granar. 12 lig—
gande träd.

Hlärav 4391 ,. . (tallar,
1,607 granar. 5 lig—
gande träd.

. 884 __ tallar,
»3,007 granar, 109
torra. 26 liggande
trad.

Härav 820 tallar, 1,958
granar. 57 liggande *
träd.

Härav 349 tallar, 6,671

granar, 281 torra.
Dessutom 129 vrak—
trad.

Härav 8,006 _ tallar,
142 granar, 165 torra.
18. — liggande _ träd.

Dessutom 27 vrak—
trad.