OCR Output

Kronoparker:

Vittanliden. Trakt: mel—
lan Holmträsket
Degerfors socken—
gräns. Närmaste byl
Byssträsk . . |

Tannberget. Trakt:;
vaster om Storsten—
tjärn och mot gamlal
Bäverträskvägen. ‘
Narmaste by Tann—
trask]

Tannberget Trakt: norr1
om Gretasmyrt;arn
1 km. norr om skogs¬
torpskolomen Tall—
åsen _. . k 1

Elgalandet. Trakt: s.
v. sluttn. av Halv—
vägsberget och mot
Orån. Narmaste by
Rödingträsk . . . . |

Elgålandet. Trakt: Sto-—
karmygliden och mot
Jonstorp rågång

1
|
|
1
1
1

Tallträskliden. — Trakt:
norra sidan Mard-:
berget. Narmaste by,

Lediaberg . . .. l

Tallträskliden.. Trakt‘
vid Ledabergs rå—
gång. Närmaste by
Ledaberg .. . . .. |

Tallträskliden. — Trakt:
Aliden. Närmaste by
Oravan

|

Tallträskliden. Trakt’w
Hemliden. Narmaste>
by Oravan .

Vinlidens revir.

] zx
1/1921

2/1921

6 vs
6/1921 |

05 § .

Byssjans II
distrikt

Tannbäckens |

II distrikt

Umans V eller
Tannbäckens |

III distrikt

Öråns 1 A
distrikt

Tannbäckens |

I distrikt

Öråns 1 di—
strikt

Orans 1 di—
strikt

Öråns 1 di—
strikt

Rusbackens
II distrikt

15,747 Harav

10,305 [Härav. _. 1;576. .. talllar,
8180 granar, 549
torra. 32 vindfällda
träd. . Dessutom .33
vrakträd.

4,409 |Harav 2,897 _ tallar,
1,374 _ granar,.: 138
torra. 8 _ vindfällda
träd. . Dessutom 6
vraktrad.

4,440 |Harav —2,961 _ tallar,
1,392 granar, 87 torra.
82 vindfallda trad.
Dessutom 18 vrak—

| träd.:

: '9,872 |Härav —5,593/ i itallar,

3 3,615 granar, 664

| torra. 40 vindfällda
träd. _ Dessutom 8
vraktrad.

18,361 |Härav s>4allar,
16,520 granar, 1,637
torra. 301 vindfallda
träd. Dessutom 232
vraktrad.

£,206 |Flärav : :3/314 . : »tallar,
| 3,882 granar, 1,010
| torra. 21. vindfällda *
| träd. Dessutom 108
vrakträd.

15,773 |Hgrav 813 tallar, 14,047
' granar, 913 torra. 141
| vindfällda träd. Dess—
| —utom 159 vrakträd.

17,700 |Härav: : 410 tallar,
| 16,082 granar, 1,208

torra. 347 vindfallda
| träd. Dessutom 467
| vrakträd.

5,820 — tallar,
| 19425
torra. 163 vindfällda

' träd. Dessutom 258

| vrakträd.