OCR Output

Kronoparker:

Rämén _bl. 1. Trakt:

Mortliden vid Tosk—

tjärn

Nordanas bl. III. Trakt:
Barrmon

Pauliden. Trakt: Asar—
na vid Långtjärn .

Pauliden. Trakt: vid
Nyängestjärn mellan
Getingmyrarna,
Långtjärn och Pau—
bäcken

Skovelliden. Trakt:
mellan gamla lands—
vagen — och Ume—
älven vid Bålfors—
fallet

Nordanås bl. IHI. Trakt:
Magerabborrtjärn—
berget

Nordanås bl. IV. Trakt:
vid Bubäcken

Spänningträskliden.
Trakt: Mortsjo—
berget 2

Rämen bl. III. Trakt:

Torrmyrheden

5 tom
5/1921

— A FZ —

Blåvikens revir.

|

|

Toskbacken
Umans V
distr.

Hattnejaur—
bäckens I
Umans V
distr.
Toskbäcken
Umans V
distr.

Paubäckens 1,

Umans V
distr.

Umans V
distr.

Hattnejaur—

bäckens I,

Umans V
distr.

Hattnejaur—
bäckens 1,
Uman V
distr.

Spanning—

} traskbacken,

1
|
1
|
|
|
1
1

Hattnejaur—
backens I,
Uman V

Rusbäckens |

II distr.
Umans V
distr.

|

|

©23,999

|

' 24,198

8,916

18,891

4,362

10,660

8453

| 15,646

26,189

Härav 10,662

| 12,446 granar,

| torra. 67 vindfällda

1 träd. Dessutom 40
vrakträd.

Häörav . 8,905 — tallar;
14,456 granar, 837
| torra trad. Dessutom
205 vraktrad.

Härav .. tallar,
690 granar, 733 torra,
11— —

tallar,
891

16,593 tallar,
granar, : 130
torra. 159 vindfallda
råa träd. Dessutom.
42 vrakträd.

Härav
; 2,108

Härav — 4,094 — tallar,
216 granar, 52 torra.
8 vindlallda trad.

,$

7,054. . tallar;
granar, 948
torra 13 vindfällda
träd. Dessutom . 12
vrakträd. i
[Maravy .5,527 : tallar,
[—2,087 . granar, 830
|storra; . 14 vindfalida
[ träd. — Dessutom _3
| vrakträd.

/Härav 10,541: ' tallar,
— granar,
| torra. 27 vindfallda
\ trad. Dessutom 26
| vrakträd. i
: . 19375 .. tallar,
| 4,746 granar, 2,068
| torra. 20 vindfällda
| träd.

Harav
2 ,058