OCR Output

Grenen. Trakt: väster
om torpet Backen.
1 km. norr om Hus—
bondliden

Grundträskliden.
Trakt: vid Åträsket.
4—5 km. fran Fors—
holm

Grundtraskliden.
Trakt: mellan Lillan

och torpet Skorv—
bergel. . ;.. . :; i
vid
1; mil
från Forsholm .
Löparen. Trakt:
Trollberget. 2 km.
fran Granliden .
Löparen. Trakt: mel—

lan Norråkers rå och
Nackträsken. 2 km.
norr om Forsholm

Löparen. Trakt: vid
Vormträsks rå och
militärväg

Löparen.
Saftjärnliden . .

Trakt:

10

11

12

13 =
10/1921

14 —
11/1921

15

& 40 _=

Ruskträsk—
bäckens II

Sikåns 1

Vindelns IV |

i Amans II B

Nackbäcken

! Nackbäcken

1
|
|
|
1
|

1
|
|
1
1
|

| Vindelns IV

Vorm—
backens 1

17 = | Åmans:11—A

17/1920 |

Åmans II B

Vindelns IV

| 19,576 |Harav

14,900 — talllar,
| 4,613 granar, 63 torra.
| 218 raa och 20 torra
| liggande trad. Dess—

’ utom 168 vrakträd.

(Härav _16,249. — tallar,

| 838 granar, 600 torra.
| 174 raa och 15 torra
' liggande träd. .Dess—
' utom 102 vrakträd.

— tallar,
| 382 granar, 143 torra.
| 8 råa liggande träd.
| Dessutom 27. vrak—

3,317

| träd.
|Härav ;; 412777 : tallar,
: : 588
torra;:24—Tåa : och ;20
torra liggande träd.
| Dessutom 184 vrak—

[ trad.
10,671 Hiarav ~8,699 tallar,
584 — granar, 1,388
torra. 4 råa och 19
torra liggande träd.
i Dessutom 127 vrak—

[ Arad.

27,804 |HaArav A17,727 :: tallar,
[—8,125/ :: granar,: :1,952
| torra. 235 råa och 57 ”
' torra liggande träd.
' Dessutom 380 vrak—

träd.

14,043 |Harav — 5,306 — tallar,
| 8,293 granar, 444
| torra. 14 råa och—209
| torra ‘liggande trad.

Dessutom 361 vrak—

24;164 |Härav ©17,053 ; tallar,

|—~5,021 ~granar, — 590

| torra. 41 raa ‘och 21

torra liggande iräd.
\ Dessutom 713. vrak—
trad.

e e s o