OCR Output

Jov:an bl.

—GOrundfors .. .;

Kronoparker:

Stentraskheden. Trakt:
Ståseleliden utmed,
ragangen mot krp.
Mattjokkberget . . . .

Mattjockberget. Trakt:
Djupse!berget mel—

lan posterna 21918

och:/1920.: }.: ... ...

Bjurbackslandet bl. III.

Trakt: Sultenaborr—
tjärn . .... S. ,. ext. |
Släppen. Trakt: mel—

lan Horntrasket och,
Bjorksele ragang in—
till och inom pos—
terna _ !3/1914 och,
12/1915 .. . : 0 0 ep ?

Kittelforsheden. Trakt:
öster ut från Björk—
lidens östra rågång

|

Meitseken IV. Trékt:‘
Bjurforsberget .. ..

|

Metseken bl. III, Trakt:
mellan Arlalunds/
södra rågång och
Inre Gurkaträsket j

V. ”Tråkt:]10 = h7
mordväst om som—
marvigen Brattbick

> 43 ..

Mejvanbäc—
ken :

|

|

12,668

Bjurbäckens revir.

i 5
1/1921

\Vindeln V A E

Vindeln V A

1
|
|

Bjurbäcken

II A (Vindeln.

IV)

1

‘ Vormbäcken
| II (Vindeln IV)|

‘ Vormbäcken I
och IV

i Bjurbacken 1 |
| (Vindeln IV) |

ä Ruskträskbäc— /
' ken IV (Vin— /

— deln IV)
J
|
|

|
d
1

|
|

9,924

11,007

|
| 17,097

15,506

1
r
1

|

1

12,696

13,050

14,497

'Härav

| 252588 4,197 råtallar,

7,316 rågranar, 782
torrtallar, 373 torr—
granar. Dessutom 45
vrakträd.

Härav . 7577 _ tallar,
2,003 granar, 284.
torra. 26 vindfallda
trad. Dessutom 13
vraktrad.

Harav — ~8,640—— tallar,
2,246 . granat, . 181
torra. 24 vindfallda
träd. Dessutom 15
vrakträd.

Härav 14,681 tallar,
616 — granar, . 1,8500
fotra. :12 råa och 32
torra vindfällda träd.

2,223 . tallar,
10,920 granar, 2,363
torra. 32 råa och.154
torra vindfallda träd.

Härav. _9,139. . tallar,
2887 granar,: 070
tofta. 4 råa och 2
torra vindfällda träd.
Härav. 6,182 _ tallar,
4,660 granar, 2,208

tofra.: 124 råa och
204 torra vindfällda
trad.

Härav ~5,0627 ; tallar,
7128 granar, 1,742

torra. 31 råa och 45
torra vindfällda träd.
Dessutom 23 vrak—
träd.