OCR Output

Gunnarn bl. XVL —
Trakt: vaster
Lajsback, strax norr
om odebygdsvagen‘

Gunnarn bl. XVL |
Trakt: vister om post
1918 fran odebygds-‘
vagen noffut ....... |

Kronoparker.

Gunnarn bl. V., Stor-;
bocktion, nordvast'
om post 2/1916 . . . ;

1

Gunnarn bl. V., Stor-i
bocktion mot Gun—
narbäcken.. .. .. . .. |

Gunnarn bl. VI, Östra
sluttningen av östrai
Nossouberget ....

Gunnarn, bl. VII, Vas-‘
ter om Tattarbacken
mot Forsviks ragang‘

Gunnarn . bl. VII, å
Forsviksberget och
söder © om torpet
Bergluna mot Fors—
viks trågång . . '. _. |

Gunnarn bl. VII, norr;
och öster om Mort¬
tjät n . s k .

om, 12/1920

_ 10

11 — Umans VII 6543
distr

12 Umans VI 6,535
distr.

Mellersta Stensele revir.

1>= Juktan IV 6,870 4,394 _ talllar,
31916 | 1460 —granar, — 978
torra tallar, 38 torra
| granar. 11 vindfällda
' träd. Dessutom 27
| vrakträd.
24 — Juktan IV 5,634 |Harav. 2,458:": talflar,
2/1917 | 2,1605 — granar; ! 925
' torra tallar, 86 torra
? granar. 18 vmdfallda
| träd.. Desstitorm<11
| vrakträd. i
3 Nedre 7,030 |Härav —©5,372 :tallar,
Gunnarn | 529 granar, 1093 tor—
Juktan III | ra tallar, 36 torra gra—
| nar. _ 38 — vindfallda
| trad.
4 — Uman+V4B | 12,785 /Härav':©2;165 »:(tallar,
4/1919 | | 8,749 granar, 1.289 —
| torra tallar, 582 torra
| granar. 32 vindfallda
1tr'aid. Dessutom _2
| vrakträd.
. = Kvarnbäcken | 7,860 |Harav 4,859 _ tallar,
©/1919 Byssträsket [ 1,279 granar,. 1,592
| torra tallar, 130 torra
granarn 41 windféllda
| träd. Dessutom 3
| | vrakträd.
6 Uman VI B | 9,950 Harav 4,538 — tallar,
| ”4179 — granar,

Härav 6381 tallar, 108
| granar, 54 torra trräd.
| Dessutom 2 vriak—
| trad.

Härav ‘6,326 tallar, 209
| granar.

'Härav

| torra tallar, 109 torra
| granar. 119 vindfäll—

da träd. — Dessutom
| 83 vraktrad.