OCR Output

Kronoparker.

Verkanliden. Trakt:
intill 1918 års stämp—
ling mot norra och
östra rågångarna . .

Rönnliden bl. IV.
Trakt: på södra si—
dan Långvattnet, fr.
vattendelaren = mot
torpet Nyhem intill
Langvattnets ragang

Rönnliden bl. IV.
Trakt: på södra si—
dan Lubbträsket c:a
400 m. väster om
Lubbträsk _ ragang
mot Vilhelmina soc—
Kengtäns — .. ”,

Rönnliden bl. IV.
Trakt: intill och väs—
ter om foregaende
post.: .. .; ;; ..

Ronnliden bl, II: Trakt:
från — vattendelaren
söderut intill Kaske—
luokt — Långvatten—
. ;. :.....—

Rönnliden bl II: Trakt:

strax öster om före—

1

giende post .. . ;. |

Rönnliden bl. II: Trakt:
Volvoliden fr. Lang—
vattssjon och Host—
kétamyrvigen öster—
uf. 991.

Ronaliden bl. II. Trakt:
intill och soder om
fäöegående .. .. ..

Ronaliden bl.II. Trakt:
väster om Volvo—
Sjdll';. . . .. ; guyi.

Rönaliden bl. II. Trakt:

Voivoliden, intill och

nomr om foregaende.

N . tee

Västra Stensele revir.

2/1920

5

511920
9 =z
3/1919

10 =
4/1919

|

1

' Storbäckens |

III distr.

‘backens II
distr.

Storbäckens
V — distr.

Storbäckens
V : distr.

| Långvattens—
' bäckens IV
distr.

Langvattens—
bäckens IV
distr.

Langvattens—
bäckens II
| distr.

' Långvattens—

bäckens II
distr.

Langvattens—
backens IV
distr.
Langvattens—
backens IV
distr.

Langvattens— |

i

3,003

13,016

6.478

7821

7,142

10,889

10,527

9,197

4,860

4,302

Härav 3,578— granar,

25 torra. 8 vindfallda
trad. — Dessutom 3
vraktrad.

Härav 12,964 granar,
52 torra. 9 vindfallda
träd. Dessutom 191
vraktrad.

Härav 6,356 granar,
122 torra. 2 vindfall—
da trad. Dessutom
29 vraktrad.

Härav 7,688 granar,
133 torra. 5 vindfäll—
da träd. Dessutom
31. vraktrad.

Haravy: 7,057 granar,
85 torra. 20 vindfall—
da träd. Dessutom
147 vrakträd

Härav 10,719 granar,
170 torra. 45 vind—
fallda trad. Dessutom
160 vraktrad.

Harav 12 tallar, 10,357
granar, 158 forra. 17
vindfallda trad. Dess—
utom 42 vrakträd.

Harav 98 tallar, 9,044
gtranar, — 55 tofra. 3
vindfällda träd. Dess—
utom 26 vrakträd.

Härav 4,713 granar,
147 torra trad. Dess—
utom 27 vraktrad.
Härav 4,094 granar,
208 torra trad. Dess—
utom 21 vraktrad.