OCR Output

Krp. B]ornberget
Granliden . ... .. .. |
Krp. Lapphushden

sodra delen... ... |
|

Krp. Godlandet i Torp¬
liden vid Ostra ra¬
.. ...

Krp. Fagerheden öster
och söder om före—
gående stämpling . .

Krp. Risnabben, södra
hörnet — — . . : . , _.

Krp. Snåtterberget å
Östra delen _ —. . ..

Krp. Högsjöliden,
norra delen . :, ;; . .

Krp. Lidtjälen i Dal—

berget vid _ västra
ragangen . .. .. . ..
Krp. _ Mullbergsliden,

å mellersta delen av
parkell . .. . .. .. .

Krp. Ortolidberget,
sodra delen. . ... ::

Ecklesiastika skogar:

Bygdea _ kyrkoherde—
boställe öster om
föregående _ stämp—

ling. :, /12 .

1/1921

2/1921

4/1921

51921

6/1921

7/1921

8/1921

8

10/1921

3/1920

10
12/19209

11
13/1921

Burtrask revir.

|
|

ä $ os

Järnträsket

Månsträsket |

Ottobergs—
bäcken
Lossmen

Sävar älv I
Tvärån

|

Korvbäcken

Tvärån

Lillan 1

Risån IV

Lillån H
Risån V

Kvarnris—
bäcken

Tvärån

; 14,201 Harav

14,192 'Härav

Stora Bygde— :

träsket

Andersvattnet |

Andersvatts—

backen

Havet

|
|
|
|
1
1

0,213 |Härav ; : 2/417 _ tallar,
| 3,793 granar, 3 torra
| trad. Dessutom 55
i vytrak.

6,574 ;H.'airav 3;830 — dallar,
2,734 granar, 10 torra
trad Dessutom 75

| vrak.

2,744 [Härav 352 tallar, 2,314
| granar, 78 torra trad
| Dessutom 39 vrak.

415987 . tallat,

9,518 156

W torra träd. Dessutom

|. .62 vrak.

| 2,09] /; tallar,
| 10,959 granar, 242
| torra träd. Dessut—
| ”omi 131. vrak.

7,090 |HiaArav. ‘©1,254=>—tallar,
| 6,342 granar, 94 torra
|—träd. Dessutom 67

1982 |Harav

0,703
| torra trad.
| om 31 vrak..

4,156 190 tallar, 3944

& granar, 22 torra
| träd. Dessutom 121 .
| vrak

9,408 ‘Harav 218 tallar, 8975

| granar, 215 % totra
' träd. Dessutom 91
| vrak.

8,990 'Härav _ 1,939 _ tellar,

6,909 _ granar, 142
| torra ; träd. ;; Dessut—

| om 115 vrak.

1;147 . tallar,
granar, . 132
Dessut—

|

8407 Härav — 2,956 — tillar,
| 5,386 granar, 65 torra
| trad. Dessitom
11209 .vrak.