OCR Output

Krp. Onusberget. .. .|

Krp. Malanaset söderå
om Malån . . .: —

Krp. Mörtberget. . .
KrP. Gefliden : ... . ..

Krp. Malånäset norr:
om Malån .. ... . .. .—. |

Krp. Renberget. . . . . . |

1
1/1921

2/1921

3/1921

7/1921

9/1921

| 10/1921

Krp. Kronstadsheden‘

Krp. Norra Vidmarken
Traskmyrheden .. ..

Krp. Branan östra rå—
Sängeln.. '.. ';.. |

Krp. Haramyrkläppen

Krp. Tomasliden . .. .|

Eckiesiastika skogar:

kyrkoherde-j
|

Norsjö
boställe

10

11

12

i es

Norsjö revir.

| — Örnhus—
bäcken

Malån 1

‘ Karsbäcken 1

r |
| Norsjöån H |

' Malån 1
| Skellefte älv II

Skellefte älv II f
| |

| |
| Skellefte älv II
f Skellefte älv II1 |

|

l

l Lidträsket
: W orm—

| — bäcken |
! Altraskan

Risån I
Norra Lid— |
träsket

Bjufbäcken
— Vajsiön — |
| Sillarbäcken |

| 13,000 'Härav

6,580

10,100

5,015

— 13,355

18,440

7,180
1,230

7,390
6,955

6,020

600

7433 — tallar,
5,067 _ granar, ; 500
torra trad. Dessutom
309 vrak.

Haravy — 4067 . tallar,

| 1,877 granar, 36 torra

| träd. Dessuton 48
| vrak.

(Haravy _ 6,570 _ tallar,
3476 _ granatr, ;. 114

torra träd. Dessut—
om 45 vrak.

Harav. . 1,387 . tallat,
3,602 granar, 26 torra
trad. Dessutom 379
vrak.

Flärav _13,318 _ tallar,
37 granar. .Dessut—
utom 14 vrak.
Harav — —7,0602 ; tallar,
10,748 granar. Dess—
utom 95 vrak.
Hiarav —6,802 tallar,
367 granar, 11 torra
träd. Dessutom 71
vrak.

Härav — : 6,047 — tallar,
569 granar, 14 torra
träd. Dessutom 78
vrak.

HMaray — 6,010 — tallar,
1,380 granar. Dess—
utom 166 vrak.

Harav —4,803 _ tallar,
2,152 granar. Dess—
utom 275 vrak.

Härav 74 tallar, 5,868
granar, 78 torra träd.

| Dessutom 111 vrak.

Harav . 170 tallar; 416
granar, 14 torra trad.
Dessutom 11 vrak.