OCR Output

Krp. Älgtjärnliden
öster om Algtjärn .

Krp. Flakaliden vid
sodra ragangen . ..

Krp. Hällforsliden norr
om Byske älv. . . ..

Krp. Hällforsliden öster
om vagen Aspliden
— Hällfors .. . .. . ..

Krp. Norra Forsberget
öster och norr om
norra Svenberget . .

Krp. Rotliden bl. 1
söder om Melsträsk

Krp. — Sälgträskheden
öster om Ribbfors
utskifte. : _. . ... .

Krp. Brandforsheden
norra delen . .. ..
Krp. Hobergsmarken
bl. —norr . om
Kamsån .. .. . .:.. .. ‘
Krp. Rotliden, norr om
. . . ... .. . |

1

Krp. Sandlidberget,
norr om Sandlidens
. — . . .

Krp. — Småträskheden
bl. II, Vargliden ...

Krp. Älgtjärnliden mot
Degervattnet .. . . . .

Krp. Högtället, södra
delen . —2 ”. .. ;../

Krp. Degerforsheden

Krp. Hundtjärnliden .

8/1920

9/1920

10/1920 |

11/1929 |

13/1920

14/1920

15/1920

1/1921

2/1921

3/1921

4/1921

5/1921

6/1921

7/1921

8/1921

1/1922

|
1
1
|
|
|
|

1
1
1
1

— 0 >
Kåge älv IV

Byske älv III |

Byske älv II

Byske älv II

Byske älv III |

Byske älv III

Byske älv III

Degerträsk— |

‘ ans nedre del [

Byske älv IV

Degerträsk—
åns övre del

Kage älv IV |

Käge älv IV .

Degertrask—

\ ans övre del

Kage älv II

Åby älv XI
(kusten)

Byske älv III |

13,349

8448 |Harav > ‘1,7%6 — (tallar;
| 6,722 granar. Dess—
| utom 70 vrak.

2,°21 iMaray . 1;357. . . tallar,

1,464 granar. Dess—
utom 3 vrak.

2834 |Harav,. 2,243 . tallar,
| 5391 . granar.

7T,146 [|Härav » i :4;675 ) tallar;

5471 granar. Dess—
utom 86 vrak.

13,674 |Härav ©©'757 : : tallar,
| 12,917 granar. Dess—
j utom 120 vrak.

14,869 |Harav 512 tallar,
T4 324 *‘ granar, : ©33

| torra träd. Dessut—
| om 38 vrak.

3,104. tallat,
| 9,487 granar, 68 torra

' träd. — Dessutom 9
| vrak.

2,742 [Härav _ 2,344 _. tallar,
| 398 granar.

2,964 !Härav 2,188 _ tallar,

| 776 granar.

4,282 3,554 tallar, 707
| granar, 21 torra träd.
| Dessutom 11 vrak.

4,884 [Härav _ 2,467 — tallar, '
| 2417 granar.

7445 — 4,189 — tallar,
| 3,256 granar.

5,198 |Harav 3477 — tellar,

| 1,706 granar, 15 torra
IVtrad. »;Dessutom — 22
| vrak.

2,164 |Harav 6 tallar, 2758
| granar.

6,921 /Härav 4,293
| 2,028 granar.

2,207 *Härav 103 tallar, 2,065
| granar, 39 torra träd.
| Dessutom 22 vrak.

tallar,