OCR Output

Krp. Flakaheden ostra‘
dlelen ;. .. ... :© 4s. |

Krp. Nésbergsmarkeni
viaster om Snorum|
Krp. Nasbergsmarken
viaster om Aborr¬
träsk — — 4 37
Krp. B]orkhdbergen
mot norra rågången?

Krp. Björkliden norra
delen;; — .. ..

Krp. Manghornmgen*
väster — om Karl¬
branna :.; es |
Krp. Renmossaheden
mot norra rågången

Krp. Tallbergshöjden,
sydöstra hörnet . . .
Krp. Storklinten söder,
om Sundheden'. . . .

Krp. __ Björklidheden
vid/Petikån . ;. ;.

Krp. G'eiddtr'aiskbergfet1

öster — om Gadd¬
fräsket. .. .. us 5.

Ecklesiastika _ skogar:

Skellefteå 2:a kommi—
nisterboställe, vias—
ter om Fabodberget

Jörns kyrkoherdebo¬
stalle Storskogen . .

Krp. Laxheden ostra,
delen..; ; . + ’

|

11/1921

|
|
!

12/1921 |

13/1921 |

1/1922

2/1922

3/1922

4/1922

5/1922

6/1922

1/1922

8/1922

14/1921

15/1921

1

| 4 |
' Kusån II Jörns /

| Kågeälv IV

ht 9 o

| Skellefte älv II /

Alsan 1
Alsån 1

Hebbers— _
bäckens nedre /
distrikt
Kage älv II |

Petikån II

Kusåns övre
distrikt

Petikån 1

i
i
!
|
i
l
Petikån 1 — |
|

Skellefte älv ll |
1

Skellefte älv 1|

station

4,737

2,278
3,192

1,320

5,847

4,899

6,263

3,017

4,376

10,713

8,063

115

2,009

Ostra Jorns revir.
| Kage älv III |

. —2,387 _ tallar,
| 2,349 granar, 1 torrt
| träd. Dessutom 38
| vrak.

Harav 1,600 tallar, 678
| granar.
Harav 3,164 tallar, 18
| granar.

;Härav 1;250 tallar, 70

granar. Dessutom
21 vrak.

Harav 333 tallar, 5,369
granar,; 145 _ torra

träd. Dessutom 25
vrak.
Härav 4,379 tallar, 520

granar. Dessutom
38 vrak.
Härav. __1,9506 . tallar,

4,266 granar, 41 torra
träd. Dessutom 36
vrak.

Harav 3,023 tallar, 591

granar, 3 torra trad.
Dessutom 28 vrak.
Härav — 3;234 : tallar,
1,141 granar, 1 torrt
trad. —Dessutom 27
vrak.

Harav. — 6,347 — tallar,
4,358 granar, 8 torra
trad. Dessutom 5
vrak.

Harav: 4,371> tallar,
3,692 granar. Dess—
utom 80 vrak.
Härav 18 tallar, 07
granar.

Härav 1,593 _ tallar,
416 granar.

2,023 |Harav 858 tallar, 1,165

granar. Dessutom 3

| vrak.