OCR Output

Krp. Abmoberget bl. li
norr om Laisån mot
Ornäs östra rågång

Krp. Abmoberget bl.
VT vid östra ändan
av Stenträsket . '

Krp. Abmoberget bl. ll

Krp. Abmoberget bl.
VI norr om Sten—
trasket vid post 21921

Krp. Abmoberget
VII Rentoberget vid

Gargnas ragang...|

Ecklesiastika skogar:

Sorsele kyrkoherde-’
boställe . .. .. _ |

Krp. Olsberget bl. V,
sydväst om Luspe—
backen .. .; + . J

Krp. Olsberget bl. IV,
Storliden väster om
Smilaholmen . . . . . ;

Kronodverloppsmar— _
ken Blaiken, Sten—
myrberget mot
Juktå rågång. .. .. |

Oavvittrad kronomark
mellan Skärfasjöarna
och Storjuktan .. . : ;

Krp. Råstrand söderå
om Holmfors mot
Lycksele rågång . . .i

Krp. Olsberget, Åj—
vatio — sydviast oml
Stensund .——. .......... |

10
41922

1

n P ss

Lalsan.]

Beukabacken

Idbäcken

Beukabäcken

Gargån 5

Vindeln 7

4,201

11,489

5,804

9,088

9,127

582

Södra Sorsele revir.

1
2/1920

3/1920

7/1920

9/1920

1/1921

21921

11922

Vindeln 6

Juktan 2 B

Juktan 2 A

Juktan 2 B

Vindeln 5 A

Juktan 2

Vindeln 6

16,092 /

| 21,276

1,205

29,801

15,101

22,418

6,704

Härav. —3,251. ;
1,010 granar. Dess—
utom. 23 vrak.

[Härav., 1 14377 — talllar,
112 granar. Dess—
utom 35 vrak.

Plärav” 4619 talllar,
1,185 granar. Dess—

| utom 53 vrak.

Härav — 9,013 _ tallar,
75 granar. Dessut—

| om 85 vrak.

923060 . tallar,

| 491 granar. Dess—

| utom 28 vrak.

f

‘Héirav 500 tallar, 82

| granar.

Härav 10,406 _ tallar,
| 5,082 granar, 4 torra
trad Dessutom 227
vrak.

Häray .. 9,508..., fallar,
11387 — eranar, . 381
torra trad. Dessutom
456 vrak.

Härav 18 tallar, 7,226

gtranar, 21 torra
träd. Dessutom 459 —
vrak.

[Harav 23,866 tallar,
3,241 granar, 2,694

torra träd. Dessut—
om 112 vrak.

14,781 tallar,
263 granar, 57 lofra
trad. . Dessutom ,22*
vrak.

Härav _16,018. tallar,
6,367 granar, 33 torra
träd. Dessutom 200
vrak.

Flarav., ;,3,002
3,702 granar.
utom 195 vrak.

tallar,
Dess—