OCR Output

Vasterbottens läns allmär_ma
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 28

Upplases i lanets kyrkor minst 2 ganger
fore den 9 instundande oktober.

Kungorelse.

Inför Länsstyrelsen _ förrättas å radhuset i Umeå torsdagen Ang: skogs—
den 12 instundande oktober med början kl. 10:30 fm., med *””*!””
fortsättning eventuellt påföljande dag, auktion for försäljning till den
högstbjudande av följande från allmänna skogar inom länet utstämplade
virkespartier, nämligen:

mm en

1
N:# i | | I

+ tämp— i Antal :
Avverkningstrakt s“z;rgé)_ Flottled | trråä J Anteckningar

längden |

Norra Sorsele revir.

Krp:sAbmoberget bl. _1 _ | Vindeln 6 |— 6,975 i5,744) tallar,
HI Brianaliden ... . | 5/1918 \ | | 1,208. granar, 23 tor—
| | | ra träd. Dessutom

| | | | 30 vrak.
Krp. Malåberg 2 _|_ Malin 2 | 969 Hi@rav 83 tallar, 886
om Sormyren 1+ 11030 : | [ granar. Dessutom

i | | 30 vrak.

om Kärlsgård. . . . . . | 3/1920 2,618 granar. Dess—
| utom 99 vrak.
6,385 |Härav __5,000 _ tallar,

Krp. Abmoberget bl.. 4 Vindeln 6

t er | 5h920 716 granar. Dess—

E
Krp. WVaråive, väster| 3 Vindeln 7 b . 12,035 Harav 19,017— tallar,
i
| ,
? l utom 62 vrak.