OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 27

Sedan pensionsnämndens ordförande för Sorsele socken, kronojäg. C. A:g.dfér:rd¬
G. Fjellström, avlidit, har Länsstyrelsen förordnat handlanden J. H. Kramer Oå'f]öfanå'e
i Sorsele att tillsvidare till och med utgången av år 1925 vara ordförande och supp—

samt kronojägaren Gunnar Agren att vara suppleant i samma pensions— leant i Sor—

namnd. sele sockens
% pensions—
Umeå i landskontoret den 25 augusti 1922. nämnd.

Pa lansstyrelsens vagnar:

Gustaf Hultman. Hugo A. Svensson.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri