OCR Output

Västerbottenäs Iäns allmanna
K ungorelser

ar 1922.

Ser. A f Landskontoret N:r 26

Uppläses i länets kyrkor.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse varder härigenom med— Ang. marke—
delat, dels att markegångssättning for Västerbottens län innevarande årgae"ng%sraltf)"z'g'
kommer att i enlighet med bestämmelserna i Kungl. kungörelsen den 2 £ 7
juni 1911 hållas i länsstyrelsens sessionssal i Umeå onsdagen den 1 no—
vember 1922 klockan 2 em., dels ock att länets landsting till deputerade ut—
sett nedannämnda personer, namligen:

ledamöter för avgäldstagare:

Kontraktsprosten m. m. O. Ahnlund, Västerhiske;
Kyrkoherden m. m. F. Oberg, Vännäs;
Komministern E. Ornfeldt, Västerhiske;
Komministern Y. G. S. Levander, Tavelsjö;

suppleanter för avgäldstagare:

Kyrkoherden A. H. Thorelli, Holmsund;
Kyrkoherde A. J. Rothén, Vindeln;
Kyrkoherden Alb. Markgren, Bygdeå;
Komministern P. Lundgren, Vindeln;

ledamöter för avgäldsgivare:

Lantbrukaren Erik Eriksson, Böle;

Kyrkovärden Joh. Pettersson, Grisbacka;

Handlanden J. Jonsson, Stöcksjö;

Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg;
suppleanter för avgäldsgivare:

Hemmansagaren Karl Karlsson, Högås, Vännäs;
Riksdagsmannen J, Rehn, Hissjö;