OCR Output

es J e

att koparen ensam skall vidkännas lagfartskostnaden och Ovriga med
kopet forenade utgifter.

Skelleftea sodra landsfiskalskontor den 28 mars 1922.
O. Burman.

Umeå i landskontoret den 31 mars 1922.

AXEL SCHOTTE.

Elias Brandel.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri