OCR Output

. 9 3.

Harjamte äger lansarkitekt åtnjuta resekostnads— och traktameerntser—
sättning enligt fjärde klassen i gällande resereglemente.

Stockholm den 28 februari 1922.

CARL MOLLER.

Christian Lovén. i Sten Zethelius.. .
Umea i landskontoret den 13 mars 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå'l()22, Runo Larssons T'ryckeri.