OCR Output

2

med tillkännagivande, att debetsedlar å arrendebeloppen komma att genom
vederbörande landsfiskal tillställas arrendatorerna.

Umeå i landskontoret den 15 februari 1922.

AXEL SCHOTTE.
Hugo A. Svensson.

Umea 192_2._Run0 Larssons Tryckeri.