OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922. f

Ser. A Landskontoret N:r 6

Uppläses i kyrkorna inom nedannämn—
da landsfiskalsdistrikt.

För uppbörd innevarande år av arrendeavgifter för ecklesiastika löne— Ang. upp—
boställen inom Västerbottens län för arrendeåret 1921—1922 hålles särskild börd av ar—

f ä x x i ä sL d: f rendeavgifter
uppbördsstämma å nedannämnda tider och ställen nämligen: för ocklesias:

inom Sävars landsfiskalsdistrikt: å landsfiskalskontoret i Sävar lörda— tika lönebo—

gen den 11 mars klockan 12—2 e. m. Stä”]gf:leigom

inom Holmsunds landsfiskalsdistrikt: å landsfiskalskontoret i Umea
stad lordagen den 11 mars klockan 12——2 e. m.

inom Degerfors landsfiskalsdistrikt: å landsfiskalskontoret i Vindeln
lordagen den 11 mars klockan 12—2 e. m.

inom Skellefteå norra landsfiskalsdistrikt: å landsfiskalskontoret i
Skellefteå stad lordagen den 11 mars klockan 12—2 e. m.

inom Skellefteå södra landsfiskalsdistrikt: å gästgivargården i Bureå
lördagen den 11 mars klockan 12—2 e. m.

inom Nordmalings landsfiskalsdistrikt: å landsfiskalskontoret i Nord—
maling lördagen den 11 mars klockan 12— 2 e. m. %

inom Burträsks landsfiskalsdistrikt: å landsfiskalskontoret i Burträsk
lordagen den 11 mars klockan 12—2 e. m.

inom Byské landsfiskalsdistrikt: a landsfiskalskontoret i Byske lordagen
den 11 mars klockan 12—2 e. m.

inom Nysätra landsfiskalsdistrikt: å landsfiskalskontoret i Löväånger
lordagen den 11 mars klockan 12—2 e. m.

inom Bygdeå landsfiskalsdistrikt: å landsfiskalskontoret i Robertsfors
lördagen den 11 mars klockan 12—2 e. m.

inom Jörns landsfiskalsdistrikt: å landsfiskalskontoret i Jorn den 11
mars klockan 12—2 e. m.

vilket härigenom till vederbörande arrendatorers kännedom offentliggores