OCR Output

Västerbottens läns allmanna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A. Landskontoret N:r 3

För allmän kännedom kungores harigenom, att Riksförsäkringsanstal— Ang. förord— —
ten forordnat handlanden C. G. Sjöstedt, Granliden, att efter handlanden “afk‘)da ?_Y
Joh. Bexelius, Granliden, som på därom gjord framställning beviljats ent—

å 3 s iksförsäk—
ledigande från sitt ombudsuppdrag, vara Riksförsäkringsanstaltens ombud ffågssåäå?al_
for det ombudsomrade (F. P. 27) som utgöres av Lövångers kommun. ten.

Umeå i landskontoret den 24 januari 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.