OCR Output

SE TE VET TAG Tan
2 2 LÅ ” , Lät x
Yn Cr St.Petersburg, d. 2 / 15 Oktelfer, 190 .
7 Herr G. Hallström
Zu Stockholm .
WE fa
NASA Besvarande Edert ärade af d.12 dns.,

får härmed delgifva, det ifragavarande sändning ex¬
pedierades härifran till Stockholm at Aktiebolaget
Nyman & Schultz f.v.b, till Upsala och Göteborg med

s/s " Uleåborg " d.25 Augusti &.st.

rs
RR A&R Ny ATA Å
3 AD ba AA l
Sv 5 It É ör Sr TEE
fv : ¬
6 GR SN
Je AR ETERSA ME
we CETERSBU!
GÄR TADA RI