OCR Output

VICE-CONSUILAT DIE SUKDIE
ÅA ARKHANGEL Archangelsk den 5 augusti/235 juli 19107

Herr Amanusensen Gustaf Hallström,

«

Pit. SOLlovjt

min sekreterare försummat a TILL

vm

o
ctr
ct

Jag finner ida

min skrifvelse af den Sist