OCR Output

fea Sea

84 —

Förrättningsställe. Antal
Reqvirent. dagar
Socken. |By eller ställe. *
Transport 36
Asele Orrsjoberg Mo & Domsjö Aktiebolag ............ 1
Fredrika Viska »” > $ gitiolts aimntl 1
Lycksele Kyrkbyn Inspektor. G. Glas.....ii... 2
å Örafvan Mo & Domsjö Aktiebolag.............. 2
Y Liden och % $ trÖ hs — 0 i 1
Ledåberg
Lycksele | Ledningsmark | ,, P o e 1
a Ronnas 5s 1
Grantrask 4 % fT cof 1
n Vargträsk 55 55 S 0 $x s. np i
Örträsk Långsele ä % » T he 1
35 Soderasen % # Sii — 50 1
99 Skarda 99 99 » 1
Lycksele Kattisafvan Hemmansäg. E. G. Brander.......... 1
Mala Skäppträsk, y Ki E. Dahlberg, Ul—
Brunträsk och rik. Lundgren: m. il. —L.....vs..is 2
Lund F
$s Malåträsk Gästgifvare S. Bergström.............. 1
Wännäs Strand Hemmansäg. Joh. Eriksson .......... 1
Byske Kyrkbyn Bevistat — Hushållningssällskapets
sommarsammankomst ................ 2
Resdagar under sommaren . 36
» och — förrättningsdagar
under. vinlePh.;.:.}..!.:.0}....3....a... 31

SummaL 124