OCR Output

”130 .

Förrättningsställe. i i
$e Reqvirent. dacar
Socken. | By eller ställe. i
U meå Y tterhiske Hemmansägare Norman .............. 2
» Degernäs Fredriksson m. fl. hemmansägare 1
% » Hemmansägare Lindgren m. fl..... 1
% Strömbäck Inspektor Lindgren...... ................ 1
p Hörnefors Förvaltar M. Boslröm .................. 2
$ Stocke Hemmansäg. Norberg o. Josephs—
SOn ! 0002 , 01 .. SL ZO 3
Nord— Sörbyn Jagroast. N. Ringstrand ...............: 8
maling.
» Nyåker Hemmansägare Nygren.................. 1
Säfvar Kyrkbyn 7 Kristrom 1
Degerfors x Skollärare Nilsson.......................... 1
» Stryksele Hemm:säg. J. A. Lindberg,J. Hedman m. fl. 1
Löfånger Hokmark & Ant.. Efiksson ................ 1
Skelleftea Medle Gästgifvare Lundberg m. fl. ........ 1
5 Lund Hemmansäg. Anton=Lundström.... 1
Byske Åbyn % Sundberg m. (1......... 2
% Selsmora och |—Byamännen................................ 1
Hällfors
> Lillkågeträsk | Hemmansig. Per Eriksson m. f1. 1 |
Jörn Åselet Kronojagare N. Wiksiröm .. .......... 1
Norsjö Bjursele Landstingsman Bjursell ................ 1
Burträsk Bodbyn Riksdagsman N. Boström ..... ... .. 1
3 Tallträsk RobertsforsgAktiebolag................. 2
Bjurholm Agnäs Inspektor. J.. Schmidt ... .. .+;,....;. i
$ Hogliden Mo & Domsjö Aktiebolag.............. 1
& Bahlsjö % $ & 2
å Bahlfors ' $ § l B0 : v um 1
Fredrika Tallsjö 5 5 p 2
Transport |—., 236