OCR Output

_.

Transport 51,487: 50 15,676: 79
till Fiskets befrämjande:
Statens anslag till premier för själars
dödande (1901 års) ........ äEP H TGOO! —
Landstingets dito till dito dito (1902 ars) $00: — _1,400: —
Räntemedel.......... .. .. .; ;;;+ — ni ii > d 1i 22000 — 55.487: 50
Summa Kronor 71,114; 29
Utgifter :
för Husslöjdens befrämjande:
Kringresande slöjdlärarens lön.............. 1,000: ——
resepenningar 200: — . 1,200: —
Centralslöjdskolan ... ä. + LL (2,000): —
Slöjdskolorna i kommunerna 'for gossar 3,75(): — 04
dito dito 'för flickor _5,000: — 8,750: —
Slöjdlärares utbildande ......... . —
Föreningen för svensk hemslo_]d räntefritt ån .. 1,000: — 14,150: —
för Jordbrukets befrämjande:
Landlbruksskolan i Tafle................................ ........‘ 8,000; =—
fjänsagronomens ; 3,000; ——
resepenningar.............. 1,250; — 4 250: —
Mikningsformannens lon ....................... 500: —
resepenningar.... 600:/ 14100: —
För anställande af lokala faltforsok .__— _ 600: —
Anslag till 20:de allmänna landtbruksmotet i Norr—
köping ... nis ahs _ — 890 32
Jordbruksstatlstlken 010250 / —
Anslag till premiering af rotfruktsodhng .............. 350: — 15,905: 52
för Mejerihandteringens befrämjande:
lön.......... . .. .. .......,. : :1
resepenningar .............. 1,250: — > 4.950: —
f. Länsmejerskan J. C. Pihlström, pension ........... — 300: — 4 550 ——
för Häst— och Svinafvelns befrämjande:
Premiering af hästar .. 900: —
Omkostnader vid prennermgsmote 300: —
Anslag till Westerbottens läns trafklubb _ 300: —— 1,500: —
å » Svinafyelns förbättrande . ..... .. ............ _2,500: —— —
Transport 38,605: 52