OCR Output

719 —

i Degerfors: Ordförande: Disponenten A. 'Åström; Ledamöter: Kronolänsman A.
gren och Inspektor P. Carlson;
i Säfvar: Ordförande: Konsul E. Forssell; Ledamöter: Kyrkoherden J. Löfwenmark
och Skiftesgodemannen J. Brännström;
Bygdeå : Ordförande: Kronolänsman Ludvig Wablberg; Ledamöter: Komministern
; C. G. Szdén och Handlanden C. Wall;
Nysätra: Ordförande: Handlanden C. Lancén; Ledamöter: Postmästaren I. P.
Rundqvist och Folkskolläraren G. Jonsson i Ånäset;
Löfånger: Ordforande: Kronolänsman M. Norén; Ledamöter: Handlandena H
Bexelius och J. Bexelius;
Burträsk: Ordförande: Kronolänsman N. H. F. Hallgren; Ledamöter: Handlanden
P. Bergner och Klockaren F. Lundholm;
Skellefteå socken: — Ordförande: Komminister A. Ericson; Ledamöter: Nämndeman
J. U. Stenberg i Stämningsgården och Kustuppsyningsman J. Lindberg;
Byske: Ordforande: Kommunalordf. J. Lindmark i Drängsmark; Ledamöter: Di—
sponenten Uno Norman å Ytterstfors och Fattiggårdsföreståndaren Joh.
Aug. Palmberg i Frostkåge;
Norsjö: Ordförande: Kronolänsman C. Löfqvist; Ledamöter: Handlanden C. 0.
Forsgren och Klockaren C. 0. Lidén;
Jorn: Ordförande: Kyrkoherden L. Walter; Ledamöter: Folkskolläraren G. Grund—
strom och Kronojigaren J. U. Stenberg i Hornstriisk;
Malå: Ordforande: Kyrkoherden A. Björzén; Ledamöter: Kommunalordföranden
S. Bergström och Kronolänsman C. G. Sparrman;
Lycksele: Ordförande: Veterinären H. Hofverberg; Ledamöter: Jägmästaren A. F.
Berselius och Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson;
Stensele: Ordförande: Kronolänsman G. Lindahl; Ledamot: Handlanden A. A.
Persson i Stensele;
Sorsele: Ordförande: Kronolänsman J. G. Lindberg; Ledamöter: Jägmästaren A.
Ekman och Fjerdingsmannen C. G. Fjellström;
Åsele: Ordförande: Jägmästaren H. Berggren; Ledamöter: Kronolänsman O.
Sundelin och Handlanden B. A. Jonsson;
Fredrika: Ordförande: Kyrkoherden J. U. Bjurberg; Ledamöter: Kronolänsman
0. I. Dahl och Hemmansägaren Jon. Jonsson i Storlögda;
Dorotea; Ordförande: Kyrkoherden F. T. Himmelstrand; Ledamöter: Inspektor
Anton Vikberg och Kronolänsman C. T. Bjuhr;
Wilhelmina: Ordforande: f. Kronolänsman P. A. Hellgrén; Ledamöter: Kyrko—
herden m. m. L. Dahlstedt och Handlanden P. A. Grönlund;
i Örträsk: Ordforande: Kyrkoherden A. F. Vesterlund; Ledamöter: Handlandena
0. A. Ohrman och S. L. Renman;
i Tärna: Ordförande: Kronolinsman K. J. Lundberg; Ledamöter: Hemmansägaren
Erik Eriksson i Laisholm och Skolläraren O. P. Petersson;
i Umeå stad: Ordforande: Handlanden C. Edv. Lundmark; Ledamöter: Rådman
J. Ullberg och Bankdirektör E. Unander—Scharin;

i Skellefteå stad: Ordforande: v. Konsul Helmer Häggbom; Ledamöter: Gross—
handlandena Jonas Sidenmark och C. L. Sjöström.

LU

Lu

mae

eee e

janio

juste

ul

jusie

LJ

mae

m e =e