OCR Output

po

iJ +.

Wilhelmina socken:

Backsell, L., Handlande, Wilhelmina.
Berlin, P., Apotekare, Wilhelmina.
Bjorkman, E. A., Skiftesgodeman, Nä—
stansjö.
Carlsson, G. R., Hemmansäg., Bäsksjö.
Dahlstedt, L., Kyrkoherde, L. R. II K
Wilhelmina.
Edman, Handlande.
Enocksson, A. E., Hemmansägare, Nä—
stansjö. $ —
Eriksson, E. A., Faktor, Råsele.
Eriksson, H. E., Hemmansig., Hacksjö.
Fahlén, Erik, Faktor, Malgovik.
Forsgren, M., Godeman, Wilhelmina.
Gafvelin, N., Hemmansäg., Löfliden.
Gavelin, D. P., Hemmansäg., Granliden.
Gavelin, E., Nimndeman, Laxbicken*).
Grönlund, A., Godeman, Bergbacka.
Grönlund, P. A., Handlande, Svannäs.
Hagberg, H., Doktor, Wilhelmina.
Hamberg, Sven, Hemmansäg., Siksjö.
Helleberg, B., Kronolänsman.
Heligrebn, . P. .A,, f. . d. Kronolänsman,
Wilhelmina.
Holmgren, Mårten, Hemmansägare _ och
Kronojägare, Skansholm.
Hällqvist, P.>E., Hemmansäg., Djupdal.
Hällström, Sven, Hemmansäg., Järfsjö.
Höglund, J. E., Arrendator, Järfsjö.
Ingelsson, J. A., Hemmansägare, Järfsjö.
Ingelsson, J. E , Hemmansig., Djupdal.

| Isaksson, S., Godeman, Idvattnet.
Ivarsson, D., Hemmansägare, Dalasjö:
Ivarsson, Ivar, Hemmansäg., Granliden.
Johansson, A. A., Handlande, Nyluspen.
Johansson, J. K:, Hemmansäg., Bäsksjö.
Kristoffersson, S., Godeman, Tresund.
Lidberg, N. G., Hemmansägare, Siksjö.
Lidberg, S., Hemmansig., Latikberg. _
Lundberg, E. A., Maskinist, Wilhelmina.
Mannelqvist, D., Hemmansig., Latikberg.
Markusson, J. A., Hemmansiig., Råsele.
Mattsoo, B. M., Hemmansä;;.,— Bäsksjö. —
Mellström, J. 0., Hemmansäg., Arensjö.
Nordin, J. D., Hemmansig., Dalagjo. ,
Olofsson, H., Hemmansig., Stensele.
Olofsson, K., Godeman, Mark. _
Persson, A., Handlande, Wilhelmina.
Salomonsson, J. D., Hemmansig., Bäsksele.
Selin, 8., Handlande, Idvattnet. _
Selström, Kr.. Handlande, Bäsksele. _
Sundqvist, E. P., Skollärare, Skansholm.
Sjodin, E. A., Hemmansig., Ulfvoberg.
Sjodin, H., Handlande, Wilhelmina. t;
Wahlberg, A.; Handlande, Tresund. . —
Westin, I. A., Nämndeman, Sikzjö.'
YVikström, E., Hemmansäg., Malgovik.
Akerberg, J., Hemmansäg., Nästansjö.
Oberg, J. A., Grosshandl., Wilhelmina.

Ostergren, J. K., Hemmansägare, Dalasjö.

Ortriisk socken:

Eriksson, Aug., Hemmansig., Örträsk.
Eriksson, J. J., Hemmansiig., Örträsk.
Fredriksson, A. F., Hemmansig., Skarda.
Jonsson, Jonas, Hemmansäg. och f. d.
Landtbrukselev, Örträsk,
Jonsson, L. J., Gästgifvare, Örträsk.
Lindgren, H., Kassör, Örträsk.
Lindström, C. 0,, Nävindeman, Långsele.
Lindstrom, E. A., Inspektor, Ortriisk.
Lindström, J. P., Hemmansäg., Långsele.

Tärna

Bodén, A. F., Hemmansiz., Bjorkfors.
Berglund, J., Handlande, Björkfors.
Carlsson, 0., Kapellpredikant, Tärnaby.
Eriksson, Er., Hemmansäg., Lajsholm.

Filipson, Joh., Fjerdingsman, Tärnaby.
Hagelin, J. V., extra Provinsialläkare,
Tärnaby.

Lundkvist, G. A., Skollärare, Örträsk. | ;
Lundström, Joh., Snickare, Örträsk.— ' /
Norberg, G. B., Hemmansig., Vargträsk.
Pehrson, J. W., Handlande, Örträsk.'
Rehnman, S. L., Handlande, Örträsk. .
Sjögren, 0., Byggmästare, Örträsk.
Westerlund, A. F., Kyrkoherde, Ortriisk:
Wiklund, Karl, Hemmansäg., Örträsk. —
Öhrman, 0. A., Handelsförest., Örträsk.

Ohman, O. B., Faktor, Skarda.

socken :

Johansson, J. A., Hemmansiig., Rödings—
fors. & f
Larsson, J., Kommunalordförande, Tärna.
Lundberg, K. J., Kronolänsman, Tärna.
Persson, N. E., Hemmansäg., Umfors.
Petersson, 0. P., Skolmästare, Laxnäs.:
Stenmark, A. G., Hemmansig.,

*) I enlighet med § 4 i stadgar erlagt ständig lédamotsafgift.