OCR Output

Jonsson, Jon., Hemmansäg., Afvasjö.
Jonsson, P., Godeman, Sundsjö.
Kristoffersson, Salomon, Hemmansägare,
Borgsjö.
Krusenstjerna, C. von, Postmästare, Åsele.
Karlsson, 0. E., Bokhållare, Åsele.
Lundh, Ad., Doktor, Asele.
Markusson, M., Inspektor, Asele.
Markusson, D., Hemmansäg., Tennsjön.
Mårtensson, J., Hemmansig., Borgsjö.
Mattson, P: J., Hemmansig., Hiilla.
Nordin, E.. P., Inspektor, Gafsele.
Nordin, N. E., Hemmansäg., Sörnoret.
Nordenmark, J. E., Hemmansäg., Gafsele.

74 —

Nilsson, M., Hemmansig., Gafsele.
Näslund, S., Hemmansäg., Björksele. __
Olsson, Ingel Edv., Hemmansäg., Gafsele.
Persson, J. E., Skiftesgodeman, Gafsele.
Persson, J., Hemmansäg.,oGafsele.

Rheborg, A., Urmakare, Asele. ,

Rådström, A., Sadelmakare, Asele.
Salomonsson, S. Th., Hemmansägare,
Bomsjö.

Sundelin, Osk., Kronolänsman, Åsele.

Söderlund, Erik, Hemmansäg., Söråsele.
Vesterlund, E., Hemmansäg., Björksele.
Viklund, E. A., Hemmansig., Gigsele. >

Åkerberg, J. E., Hemmansäg., Torfsjö.

Fredrikå, socken :

Bjurberg, J. U., Kyrkoherde, Fredrika.

Borgstrom, J., Gästgifvare, Tallsjö.

Dahl, 0. I., Kronolinsman, Fredrika.

Danielsson, D. L., Hemmansäg., Norrfors.

Danielsson, J. N., Hemmansig., Lång—
bäcken.

Danielsson, P., Hemmansägare, Lögda.

Edman, 0. A., Handlande, Tallsjö.

Hörling, E., Godeman, Viska.

Jonsson, D. E., Nämndeman, Klippen.

Jonsson, J. A., Hemmansägare, Löfås.
Johnsson, J., Kommunalordf., Lögda.
Lindström, E. E., Godeman, Viska.
Nordenstedt, M. E., Handlande, Fredrika.
Paulsson, E. D., Hemmansäg., Tallsjö.
Sollén, J. A., Skollärare, Fredrika.
Sjöberg, J. E., Hemmansäg., Norrfors.
Sundqvist, J., Handlande, Fredrika.
Stromgren, Alfr., Skollärare, Fredrika.
Tidén, Ferd., Inspektor, Tallsjö.

Dorotea socken:

Andersson, A., Godeman, Storbäck.
Bjuhr, C. T., Kronolänsman, Dorotea.
Burström, J., Hemmansägare, Ormsjö.
Eliasson, E., Hemmansägare, Ormsjö.
Eriksson, E., Hemmansägare, Högland.
Eriksson, E. J., Hemmansäg., Långsele.
Eriksson, _ Kristoffer, — Hemmansägare,
Lajksjö. *
Eriksson, Konrad, Handlande, Lafsjö.
Forsgren, J. 0., Hemmansägare, Ostra
Ormsjö.
Forsén, E., Gästgifvare, Bergvattnet.
Fridlund, J. P., Hemmansägare, Ormsjö.
Gustafsson, J., Handlande, Bergvattnet.
Gustafsson, P., Hemmansäg., Bergvattnet.
Hallin, P., Godeman, Bergvattnet.
Hammer, N., Folkskollärare, Bergvattnet.
Hellstedt, J. P., Hemmansäg., Viktorp.
Himmelstrand, F. T., Kyrkoherde, Berg—
vattnet.
Johansson, C. J., Hemmansäg., Ormsjö.
Lindberg, C. J., Hemmansäg., Lajksjö.
Lindberg, K., Handlande, Lajksjö.
Lindblom, 0., Byggmiistare, Afvaträsk.
Lindgren, N. P., Hemmansäg., Lafsjö.

Mikaelsson, M., Hemmansägare, Lajksjö.
Mikaelsson, M., Godeman, Mårdsjö.
Mårtensson, J. 0., Hemmansägare, Berg—
vattnet.
Nilsson, J. A., Godeman, Lafsjö.
Nordenstedt, E. J., f. d. Handl. Bergvattnet.
Nordenstedt, D. J., Bokhållare, Berg—
vattnet.
Näslund, G., Inspektor, Bergvattnet.
Olofsson, H., Hemmansägare,
Olofsson, Z., Hemmansägare, Mårdsjö.
Persson, P. E., Hemmansägare, Svanaby.
Pålsson, P. E., Hemmansigare,
Sandén, E., Godeman, Bergvattnet.
Sandqvist, S., Godeman, Afvaträsk.
Selin, E. E., Hemmansäg., Bergvattnet.
Selin, J. E., Hemmansäg., Bergvattnet.
Selin, N., Hemmansägare, Afvaträsk.
Sihlén, H., Inspektor, Bergvattnet.
Stenberg, E. G. H., Doktor, Bergvattnet.
Vestman, A. W., Kronojigare, Afvatriisk.
Vikberg, A., Inspektor, Bergvattnet*).
Wikström, L., Hemmansäg., Långsele.
Wikström, J. W., Hemmansäg.; Svanaby.

Ängman, E., Hemmansägare, Arksjön.

*) I enlighet med $ 4 i gällande stadgar erlagt ständig ledamotsafgift.