OCR Output

Lindqvist, N. M., Bagare, Lycksele.
Lundqvist, W., Kronolinsman, Lycksele.
Molin, G., Postmästare, Lycksele.
Nyström, V., Doktor, Lycksele.

Olsson, J. F., Inspektor, Brattfors.
Persson, P. 0., Hemmansiig., Winjaurbick.

Stensele

Backlund, A., Godeman, Friheten.
Blomqvist, S. A., Godeman, Bastuträsk.
Bygdén, Gust., Kronojägare, Askilje.
Gustafsson, Joh., Hemmansägare, Lubbo—
träsk.
Holmner, I. A., Godeman, Bastuträsk.
Kellberg, E., Jägmästare, Stensele.
Lsestadius, C. F., Kyrkoherde, Stensele.
Lindah], Gust., Kronolänsman, Stensele.
Mortsell, K. E., Klockare, Stensele.

Sorsele

Allenius, J. 0., Godeman, Blattnicksele.
Andersson, A., Godeman, Wästanås.
Bäcklund, P. A., Handlande, Bure.
Bäckström, P. 0., Hemmansäg.,Stensund.
Ekman, A., Jägmästare, Sorsele.
Fjellström, C. G., Fjerdingsman, Sorsele.
Forsberg, S. 0., Handlande, Breskafors.
Forsberg, J. G., Godeman, Lotträsk.
From, J., Hemmansägare, Gargnäs.
Gaunitz, V., Jägmästare, Sorsele.
Gradin, J. E., Hemmansäg., Tväråträsk.

Grundström, J. I., Hemmansägare, Ofre
Gautsträsk.

Gustafsson, C. G., Handlande, Kraddsele.

Harr, P. J., Godeman, Kåtaliden.

Hjukström, E. 0., Godeman, Lomsele.

Hollierz, A., Doktor, Sorsele.

Holmberg, J., Hemmansäg., Tväråträsk.

Petersson, J. A., Ingeniör, Lycksele.
Rudin, A. K., Gårdsägare, Lycksele.
Sandström, E., Handlande, Björksele.
Sjöström, A., Inspektor, Björksele.
Stenberg, P. T., Skollärare, Lycksele.
Timelin, F. G., Häradshöfding, Lycksele.

socken :

Persson, And. Auå'., Handlande, Stensele.

Persson, P. K., Skiftesgodeman, Bastu—
träsk.

Rådström, Ambrosius, Häradsdomare.

Sahlman, Kronojigare.

Sjöberg, J. E., Kommunalordf., Stensele.

Sundqvist, J. A,, Handlande, Pauträsk.

Söderström, J., Skiftesgodem., Gardsjönäs.

Virell, P. A., Doktor, Stensele.

ström, L., Godeman, Skarfsjö.

socken :

Johansson, C. A., Godeman, Blattnicksele.
Ljunglöf, S., Skollärare, Gargnäs. ,.
Lindberg, J. G., Kronolänsman, _Ostanå.
Nilsson, A., Godeman, Krutträsk.
Renman, N. O., Gästgifvare, Blattnicksele.
Ruth, S., Godeman, Breskafors.
Rådahl, Erik, Hemmansäg., Stensund.
Rönnholm, N. A., Handlande, Sorsele.
Svensson, Erik, Kyrkoherde, Sorsele.
Sjogren, I., Hemmansäg., Blattnicksele.
Sundelin, J., Handlande, Gargnäs.
Sorsén, B., Hemmansägare, Nedre Gauts—
träsk. s
Strömgren, N. J., Poststationsförest., Öfre
Gautsträsk.
Åslin, J. 0., Kronojägare, Gargnäs.
Ornell, G., Hemmansägare, Örnäs.

Asele socken:

Almroth, D., Hemmansiigare, Almsele.

Almroth, M., Hemmansägare, Almsele.

Andersson, J. E., Hemmansäg., Almsele.

Arbman, J., Kontraktsprost, L. N. O.,
Asele. i

Berggren, Henr., Jägmästare, Asele.

Edin, N. K., Hemmansägare, Skolan.

Ekstedt, E., Apotekare, Åsele.

Eklund, E., Faktor, Åsele.

Eriksson, J., Godeman, Elgsjö.

Eriksson, Salom., Hemmansäg., Björksele.

Ersson, E. R., Hemmansäg., Söråsele.

Ersson, Mårten, Hemmansäg., Åsele.
Forsgren, E. 0., Inspektor, Söråsele.
Gavelin, N. E., Hemmansägare, Yttre
Rissjön.
Gavelin, E. D., Hemmansäg., Gafsele.
Hansson, Salom., Hemmansäg., Elgsjö.
Hansson, D. E., Hemmansäg., Hälla.
Johansson, E. J., Hemmunsäg., Torfsjö.
Jonsson, B. A., Handlande, Asele.
Jonsson, Erik, Hemmansigare, Afvasjo.
Jonsson, E. A., Hemmansägare, Borgen.
Jonsson, K., Godeman, Lomsjö.
Jonsson, J. 0., Hemmansäg., Orgnäs.