OCR Output

o T.z

Byske socken:

Baör, A. 0. E., Apotekare, Byske.
Bergmark, Karl, Handl., Drängsmark.
Eriksson, P., Hemmansäg., Lillkågeträsk.
Forssén, H., Kassör, Brännfors.
Fablgren, L., Hemmansägare, Ostvik.
Forsberg, A., Patron, Byske.
Holmlund, A., Handlande, Byske.
Häggquist, 0., Kyrkoherde, Byske.
Högman, A., Inspektor,
Johansson, F., Bagaremästare, Byske.
Lindmark, J.,
rande, Drängsmark.
Lindberg, K. D., Handlande, Byske.
Lindqvist, A., Nämndeman, Norrlångträsk.
Lindfors, G, Landstingsman, Fällfors.
Lundqvist, A., Hemmansäg., Drängsmark.

Melin, N. A., Handlande, Byske.

Norsjö

Alm, E. A., Hemmansäg., Bastutjärn.
Almqvist, J. A., Nämndeman, Norsjö.
Ask, E., Skiftesgodeman, Bjurträsk.
Bjursell, Olof, Hemmansägare, Bjursele.
Bjork, A., Nämndeman, Björkås.
Björk, P. 0., Godeman, Bastutjärn.
Dahlberg, J., Fjärdingsman, Norsjö.
Dahlqvist, E. W., Handl., Bastuträsk.
Edenstrom, G., Nimndeman, Norsj6.
Forsgren, C. 0., Handlande, Norsjö.
Fällman, J. A., Hemmansäg., Svansele.
Grahn, J. A., Handlande, Norsjö.
Hamrén, N., Doktor, Norsjö.

Landén, N., Hemmansägare, Ulriksdal.
Lidén, C. 0., Klockare, Norsjö.

Lilén, E., Handlande, Svansele.
Lidén, G. C., Inspektor, Norsjö.

Norman, P., Inspektor, Ytterstfors.
Norman, U., Disponent, Ytterstfors.
Nyman, A. E., Handlande, Furuögrund.
Palmberg, J. A., Fattiggårdsföreståndare,
Frostkage.
Rosander, F., Doktor, Byske. __
Sundberg, E., Hemmansägare, Abyn.
Skog, A., t. f. Länsman, Byske.
Wikberg, J. A., Hemmansäg., Stensjon.
Wikstrom, J. A., Hemmansäg., Afvan*).

Asell, D., Kantor, Byske.

Äström, C: L, Åbyn.

Åström, J., Kyrkovärd, Byske.

Öqvist, 0., Inspektor, Ytterstfors.
Östlund, A., Hemmansägare, Östanbäck*).
Ostlund, E. Inspektor, Furudgrund.

socken :

Lidén, P. A., Skollärare, Heden.
Lindgren, 0. H., Nämndeman, Norsjö.
Lindqvist, P. J., Stationsmiistare, Bastu—
träsk.
Lindström, N., Hemmansäg., Björknäs.
Lundström, J. A., Riksdagsman, Norsjö.
Löfqvist, C., Kronolänsman, Norsjö.
Nilsson, J. A., Nämndeman, Rönnfällan.
Norén, C. F., Handlande, Bjurträsk.
Persson, N. S., Hemmansägare, Böle.
Sedin, E. A., Kronojigare, Norsjö.
Söderström, J. W., Kyrkoherde, Norsjö.
Westerlund, E., Faktor, Norsjö.
Westermark, L., Gästgifvare, Bastuträsk.
Westermark, Z., Hemmansägare, Giss—
.. träsk.
Ostlund, 0., Kronojigare, Bastuträsk.

Jörns socken:

Almqvist, J., Hemmansäg., Stryckfors.
Andersson, A., Hemmansäg., Hemberg.
Andersson, J. A., Hemmansäg., Perlström.
Atterström, H., Doktor, Jörn.

Backman, 0., Hemmansäg., Valbränna.
Berglund, A., Nämndeman, Högheden.
Bergqvist, J., Hemmansiig., Selsliden.
Björklund, 0., Hemmansägare, Talliden.
Björk, 0. A., Hemmansäg., Strycksele.
Boman, J., Hemmansägare, Lillträsk.
Boman, J., Hemmansägare, Ånäset.
Boman, Olof, Hemmansäg., Kaxliden.
Borgstedt, P. H., Stationsinspektor, Jörn.

Brändström, Jonas, Hemmansägare, Kank—
berg.

Byström, P., Handlande, Jörn.

Danielsson, J. E., Stationskarl, Jörn.

Degerman, 0. A., Hemmansäg., Rörliden.

Engström, Aron, Hemmansäg., Djupfors.

Granqvist, K. J., Hemmansägare, Gran—
bergsträsk.

Grahn, J., Hemmansägare, Granliden.

Grundström, Gust., Skollärare, Jörn.

Holmlund, Jonas, Hemmansägare, Vestra

Åliden.

Hedlund, 0., Hemmansägare, Hedträsk.

*) I enlighet med $ 4 i gällade stadgar erlagt ständig ledamotsafgift.