OCR Output

1180 20

Pahlberg, F. H., Folkskolelärare, Säfvar.

Rönnlund, J. E., Handlande, Grafmark.

Sandberg, G. L., Gästgifvare och Slöjdlä—
rare, Säfvar.

Sandström, A., Faktor, Botsmark.

Sandström, J. A., Hemmansiig., Botsmark.

Bygdeå

Abn, A. E. von, Kyrkovärd, Legdeå.
Ahn, Fr. von, Handlande, Skinnarbyn.
Andersson, G. W., Handl., Brobacken*).
Anrep, Herman, Förvultare, Robertsfors.
Berglund, P., Hemmansägare, Rickleå.
Blomgren, N., Fotograf, Ratan.
Brändström, J., Hemmansig., Dalkarlså.
Burstrom, C. F., Sjökapten, %)alkarlså.
Bäckström, C. 0., Hemmansäg., Dalkarlså.
Carlsson, C. A., Skiftesgodem., Ultervattnet

Carlsson, C. E., Hemmansäg., Akulla.
Danielsson, F., Gästgifvare, Djekneboda.
Grubbstrom, J., Hemmansäg., Dalkarlså.
Grubbström, L. V., Kapten, Ratuvik*).
Harke, Hj., Doktor, Robertsfors.
Högström, J. A., Handlande, Sikeå.
Hogstrom, J., Godeman, Skinnarbyn.
Hornstrom, V., Inspektor, Robertsfors.
Isberg, 0., Hemmansägare, Skinnarbyn.
Jakobsson, Jak., Nämndeman, Bobacken.
Johansson, Joh., Hemmansägare, Sikeå.
Johansson, L. A., Hemmansägare, Skin—
narbyn.

Nysätra

Andersson, Rättare, Stenfors.
Andersson, J., Gästgifvare, Grimsmark.

Sundstrom, A., Handlande, Botsmark.
Söderström, Faktor, Botsmark.

Wincent, C. J., Hemmansägare, Täfteå.
Aström, A., Hemmansägare, Täfteå.
Osterlund, C. 0., Hemmansäg., Ytterboda.

socken :

Karlsson, J. G., Nämndeman, Ratu.

Klum, J. A., Brukspredikant, Robertsfors.

Lundkvist, P. 0., Folkskolelärare, Skin—
narbyn*).

Lundmark, J., Gästgifvare, Rickleå.

Nilsson, J. P., Hemmansiig., Junkboda.

Nilsson, N., Godeman, Ofverklinten.
Nilsson, N. A., Handlande, Rickleå.
Sedén, C. G., Komminister, Skinnarbyn.
Samuelsson, O. L., Befallningsman, Ro—
bertsfors.
Sandberg, A. G., Nimndeman, Bobacken.
Sandstrom, ; A. — H., Kontraktsprost, L. N.
0., Skinnarbyn. : j
Säfstén, P., Handlande, Dalkarlså.
Wahlberg, Ludv., Kronolänsman, Skin—
narbyn*).i
Wall, C.,—Handlande, Dalkarlså.
Westerlund, Alb., Skollärare, Robertsfors.
Wikström, W., Hemmansiig., Skinnarbyn.
Aberg, E., Hemmansägare, Dalkarlså.
Osterlund, J. P., Hemmansägare, Ratu.

socken :

| Löfling, M, Komminister, Estersmark.

Rundqvist, I. P., Postmästare, Ånäset.

Andersson, A., Hemmansigare, Flarken. | Rydin, J. 0., Verksägare, Stenfors*).

Higg, G. A., f. d. Korpral, Kolaboda.
Jonsson, G., Skollärare, Nybyn.
Lancén, C , Handlande, Nybyn*).
Lindblom, P., Fabrikör, Nybyn.

Westerdahl, A., Doktor, Ånäset.
Wiklund, J. F., Kommunalordforande,

is
Ohstedt, G. E., Kyrkoherde, Nybyn.

Lifangers socken:

Bexelius, H., Handlande, Mångbyn'*).
Bexelius, J., Handlande, Mångbyn*).
Bäckman, C., Handlande, Kyrkostaden.
Elfgren, C. W., Kyrkoherde, Löfånger.
Huss, E. G., Ingeniör, Udden.;
Malmqvist, C. J. M., Bataljonslikare, Selet.
Nordberg, N. J., Komminister, Löfånger.

| Norén, M., Kronolänsman, Löfbacka.

Nordlund, R., Hemmansägare, Bjurön.
Ronnmark, G., Landstingsm. Kyrkostaden.
Vikdahl, C., Hemmansägare, Broänge.
Åström, C. G., Sergeant, Kräkånger.
Omark, P., Garfvare, Bodan.

*) I enlighet med $ 4 i gällande stadgar erlagt stindig ledamotsafgift.