OCR Output

— 188 —

Svensson, E., Hemmansägare, Hössjön.

Söderström, J, Fiskodlingsföreståndare, | Å

Piparböle.
Tillman, F., Bagaremästare, Djupvik.
Tjäder, G., Jägmästare, Grisbacka.
Tunell, Anton, Kassör, Sandvik.
Wedberg, E., Löjtnant, Teg.
Wessman, P., Hemmansäg., Westerhiske.
Westerberg, C. G., Förvaltare, Sandvik.
'Westerlund, Edv., Länsmejerist, Teg.
Widmark, K., Ingeniör, Ytterhiske.
Wästling, P., Hemmansäg., Ofverboda.

Zakrisson, J., Hemmansäg., Ytterhiske.
berg, G., Hemmansägare, Öfverhoda.
Ähman, V., Landtbrukare, Yttertafle.
Äkerluud, C. P., Nämndeman, Holmsund.
Åström, 0., Hemmansägare, Brännland.
Odmark, K. J., Fabrikör, Öbacka.
Ohman, Aug., Kapten, Holmsund.
Ohman, E., Kapten, Teg.

Öhman, N., Hemmansägare, Sofiehem.

Wännäs socken:

Boström, G., Postmästare, Wännäs.
Bäcklund, 0., Hemmansägare, Wännäs.
Eriksson, E., Godeman, Wännäs.
Forssén, S., Hemmansägare, Wännäs.
Holmgren, 0., Fanjunkare, Wiinnis.
Jonsson, C. J., Hemmansägare, Brån.

Karlsson, K. J., Landstingsman, Wännäs.

Landström, M., Godeman, Wänfors.

Lindberg, J., Byggmästare, Wännäs.
Lindgren, C., Handlande, Wännäs.

Läth, J. A., Kronolänsman, Wännäs.
Nilsson, E., Godeman, Strand.
Rieck—Miiller, J., Ingeniör, Nyby.
Zweigbergk, A. von, Stationsinspektor,
A Nyby.

Oberg, Ferd., Kyrkoh., L. N. 0., Wännäs.

Degerfors socken:

Backman, I., Godeman, Edlunda.
Bjorkman, K. G., Stationsinsp.,
Carlson, P., Inspektor, Degerfors.
Carlsson, A., Disponent, Hällnäs.
Clasén, R., Apotekare, Degerfors.
Eriksson, J., Kyrkovärd, Degerfors.
Gram, K., Jägmästare, Degerfors.
Hansson, A., Godeman, Degerfors.
Johansson, E., Nämndeman, Tväråträsk.
Johansson, N., Skiftesgodeman, Granön.
Johansson, N., Godeman, Tväråträsk.
Johansson, J. F., Nämndeman, Hjuken.
Johansson, J., Godeman, Strycksele.
Malm, E., Hemmansägare, Hjuken.
Nilsson, O., Folksskollärare, Degerfors.
Nordström, M., Inspektor, Degerfors.

Nygren, P., Hemmansägare, Tegsnäset.
Olofsson, A., Godeman, Skifsjon.
Olofsson, J., Godeman, Degerfors.
Palmqvist, A., Kronojigare, Näsland.
Rosén, L., Doktor, Degerfors.

Rothén, A. J., Kyrkoherde, Degerfors.

Rydholm, O., Regementspastor, Degerfors.
Snellman, A., Ingenior, Degerfors.
Sjögren, J., Nämndeman, Renfors.
Ågren, A., Kronolänsman, Degerfors.
Åström, A., Disponent, Degerfors.
Åström, E., Nämndeman, .ånäset.
Äström, 0. T., Inspektor, Tvärålund.
Ögren, N., Faktor, Granön.

Säfvar socken:

Broman, H., Kronolänsman, Säfvar.

Brändström, J., Skiftesgodeman, Säfvar.
Eklund, E., Hemmansägare, Grafmark.
Eklöf, T., Slöjdlärare, Säfvar.

Forssell, E., Konsul, Säfvar*).

Forssmark, J., Faktor, Säfvar.

Fällman, L., Hemmansägare, Tålsmark.

Fällman, J. A., Hemmansig., Bullmark.
Fällman, Alfr., Skomakare, Säfvar.

Grubbström, J.

Holmgren, A., Hemmansägare, Säfvar.
Holmgren, 0., Faktor, Skeppsvik.
Israelsson, J., Nämndeman, Säfvar.
Jakobsson, J., Hemmansäg., Tvärå&åmark.
Johansson, A., Hemmansägare, Nyby.
Johansson, 0., Hemmansägare, Säfvar.
Karlsson, 0. M. Hemmansig., Botsmark.
Lind, Knut E., Handlande, Säfvar.
Löfwenmark, Jacob, Kyrkoherde, Säfvar.

A., Kyrkoviird, Holmön. |/Marklund, H. G., Hemmansäg., Ostnäs.

*) I enlighet med $ 4 i gällande stadgar erlagt ständig ledamotsafgift.