OCR Output

2 —2 $7 — —

Boström, 0. W., Handlande, Teg.
Bro:nan, Joh., Kronolänsman, Teg.

Bäckman, J., Skriddare, Obacka.

Degerman, C. E., Klockare, Backen.

Danielsson, E. M., Hemmansägare, Teg.

Drake, E., Notarie, Ytterhiske.

Emanuelsson, C., Målare, Böle.

Enberg, N. A., Hemmansägare, Teg.

Eriksson—Sandström, C., Skiftesgodeman,
Brattby.

Eriksson, E., Hemmansägare, Degernäs.

Eriksson, E., Hemmansägare, Sörmjöle.

Eriksson, E., Landtbrukare, Böle.

Facks, Harald, Kassör, Holmsund.

Falk, K. W., Kapten, R. S. 0., Ytterhiske.

Forsman, A. W., Hemmansägare, Gris—
backa.

Fredriksson, E., Hemmansägare, Ohn.

Fredriksson, F., Handlande, Ohn.
Gavell, P. M., v. Kommissionslandtmätare,
Ytterhiske.
Grafstrom, E., Revisor, Holmsund.
Granberg, C., Hemmansigare, Ansmark.
Granstrom, M., Hemmansegare, Stöcksjö.
Göransson, 0., Bryggmästare, Teg.
Hallberg, Knut, Kyrkoherde, Backen.
Hansson, A., Hemmansägare, Norrfors.
Hansson, H., Hemmansägare, Vestanbäck.
Hansson, J., Gästgifvare, Sörmjöle.
Hedman, G., Skogvaktare, Hörnefors.
Helleberg, A., Löjtnant, Grisbacka.
Helleberg, B., Förvaltare, Grisbacka.
Holmgren, C., Hemmansägare, Håkmark.
Holmgren, J. A., Skiftesgodeman, Fäll—
forsån.
Holmström, E., Byggmästare, Teg.

Huldt, H. Hampusson, Ingeniör, Ytter—
hiske.

Hörnberg, J., Hemmansiigare, Ofverboda.

Hörnström, G, Kapelipredikant, Holm—
sund.

Johansson, E., Hemmansägare, Sörmjöle.

Johansson, 0. A., Hemmansäg., Ytterhiske.

Johansson, J., Fabrikör, Öbacka.

Jonsson, B. 0., Hemmansägare, Ohn.
Jonsson, C., Nämndeman, Westerhiske.
Jonsson, E., Kronojigare, Bole.
Jonsson, J., Hemmansägare, Bjensjö.
Jonsson, J., f. Nämndeman, Norrfors.
Jonsson, J., Hemmansägare, Böle.
Jonsson, J., Handlande, Grisbacka.
Jonsson, 0., Byggmästare, Teg.
Karlsson, 0., Hemmansägare, Hössjö.
Kjellén, L., Föreståndare för Yttertafle
landtbruksskola, R. W. 0., L. K. L. A.,
Yttertafle.
Kollberg, A. H., Kommissionär, Hartvigs—
gård.

Kollberg, A., Hemmansäg., Piparböle.

Kollberg, B. S., Kvarnägare, Ersmark.

Köhler, Knut, Ingeniör, Teg.

Le:rssgn, C. L., Stationsmästare, Bränn—
and.

—Leander, Axel, Disponent, Teg.

Lundberg, Aug., Skiftesgodeman, Teg.
Lundberg, J. P., Byggmästare, Teg.
Lundström, B. A., Mjölnare, Grisbacka.
Lundström, G., Hemmansägare, Klabböle.
Lundström, J. A., Hemmansäg.Skrafvelsjö.
Nilsson, J. Riksdagsman, Skrafvelsjö.

Nilsson, Nils, Hemmansägare, Osterteg.

Nilsson, N., Hemmansägare, Brännland.

Nilsson, Olof, f. d. Hemmansägare, Ytter—
hiske.

Norberg, Chr., Ingeniör, Teg.

Nord, J. A., Rättare, Böle.

Nordström, A. H., Kronojägare, Innertafie.

Nordstrom, Aug., Hemmansäg., Norrby.

Nordstrom, P., Inspektor, Westerhiske.

Norman, E. A., Hemmansigare, Ytter—
hiske.

Norman, S. A., Hemmansigare, Brattby.

Ohlsson, A., Komminister, Backen.

Olofsson, P., Hemmansägare, Norrfors.

Palander, A., Kapten, R. S. 0., Ytterhiske.

Palmgren, J., Hemmansägare och Kol—
portor, Bjenberg.

Pettersson, J., Kyrkovärd, Grisbacka.

Rehn, J., Hemmansägare, Hissjö.

Rehn, P., Hemmansägare, Hissjö.

Ruthberg, E., Banktjensteman, Grisbacka.

Rydin, C., Handlande, Grisbacka.

Rb;?nl?erg, M. A., Kronolänsman, Ytter—

iske.

Sandberg, J., Hemmansägare och Kol—
portör, Klabböle.

Sandbery, 0., Målare, Böle.

Sandgren, A., Hemmansigare, Grisbacka.

Sandgren, C. F., Hemmansäg., Grisbacka.

Sandgren, E , Hemmansäg., Klabböle.

Sandström, A., Fabrikör, Öbacka.

Sandström, A., Hemmansig., Ofverboda.
Sandström, E. A., Hemmansig., Böle.
Sandström, J., Hemmansäg., Ofverboda.
Sandström, P., Skiftesgodeman, Teg.
Schiissler, 0., Forvaltare, Obbola.
Schöning, G., Underlöjtnant, Böle.
Schöning, L., Ofverste, K. N. 0, K. S.
0., Böle.
Sjöcrona, J. G., Ryttmästare, R. S. O.,
R. Fr. H. L., Siam. Kr. 0. 4:e kl.
Stein, W. T., Ingenior, Teg.
Strom, J. O., Hemmansäg., Westerhiske.
Stromberg, A. E., Skräddare, Teg.
Sundberg, E., Rättare, Hörnefors.
Sundberg, E., Disponent, Holmsund.