OCR Output

— GÖ —.

Carlberg, F., Kapten, Rundvik.
Dahlén, A., Postmästare, Lefvar.
Dahlström, I. E., Skollärare, Lefvar.
Dyberg, E. E., Inspektor, Rundvik.
Edlund, A., Hemmansegare, Håknäs.
Edström, G. R., Kontraktsprost, L. N. O.,
Wallen.
Edström, M., Inspektor, Brattfors.
Engman, J. P. Hemmansegare, Håknäs.
Ericsson, Hj., Bokhållare, Olof:fors.
Eriksson, J., Hemmansägare, Hörnsjö.
Eriksson, J., Hemmansägare, Hörnsjö.
Göransson, E., Hemmansiig., HummelAolm.
Hallström, V., Inspektor, Kylörn.
Hansson, H. P., Hemmansägare, Lefvar.
Holmgren, E., Hemmansägare, Lögdeå.
Häggström, N., Kronolänsm., Lefvar*).
Hörnsten, L., Hemmansägare, Lögdeå.
Hörnström, H., Godeman, Lefvar.
Johansson, L., Hemmansägare, Håknäs.
Jonsson, Aug., Hemmansägare, Hallen.
Jonsson, J., Nämndeman, Långed.
Jonsson, 0., Handlande, Nyåker.
Landstrom, L. 0., Hemmansägare, Mo.
Larsson, 0. A, Hemmansig., Sunnansjö.
Lindgren, J., Hemansägare, Gräsmyrc.
Lundin, Faktor, Ore.
Lundqvist, G., Inspektor, Mo ångsåg.
Lögdin, Abr., Hemmansägare, Mo.
Mellén, H., Doktor, Lefvar.

Molin, G. P., Rättare, Olofsfors.
Nordin, Hotellägare, Lefvar.
Nordgren, P., Godeman, Baggård.
Nordlander, L., Bankkamrer, Lefvar.
Nordstrom, O. A.. Hemmansäg., Håknäs.
Nygren, G., Godeman, Nyåker.
Ortman, A., Kronolänsman, Lefvar.
Printz, C. R., Bankkamrer, Lefvar.
Strömberg, J., Skräddare, Aspeå.
Strömda], J., Hemmansägare, Långed.
Sundqvist, C., Rättare, Holmfors.
Svensson, J., Hemmansägare, Baggård.
Thorsen, G., Disponent, R. W. O., Olofs—
fors*).
Tirén, V., Veterinär, Lefvar.
Tundal, A., Kapten, Lefvar.
Tundal, G., Agronom, Nordmaling.
Turdfjell, W., Handlande, Waller.
Wahlberg, L., Löjtnant, Sörbyn*).
Wallander, N. A., Hemmansäg., Jernäs.
Wiklund, A., Riksdagsman, Brattfors.
Wiklund, And., Landstingsman, Lögdeå.
Wikner, E. A., Handlande, Wallen.
Wigren, J. M., Faktor, Ruadvik.

Winnberg, W., Kassor, Olofsfors.

Åberg, L. J., Hemmansägare, Lögdeå.
Ohman, G., Inspektor, Klöse.

Ödmark, J. W., Arrendator, Prästbordet.
Österlund, A., Hemmansägare, Håknäs.

Bjurholms socken:

Bäckström, W., Skollärare, Bjurholm.
Ekman, A., Jägmästare, Bjurholm.
Grahn, G., Godeman, Profåker.

Helmer, M., Apotekare, Bjurholm.
Holmgren, S. A., Godeman, Bastuträsk.
Isaksson, J., Godeman, Norrby.
Johansson, 0., Skiftesgodeman, Karlsbäck.
Jonsson, G., Gästgifvare och Urmakare.
Jonsson, J., Kommunalordf., Bjurholm.

Jonsson, J., Godeman, Nyby.

Kempe, S. G. L., Doktor, Bjurholm.
Lindström, A., Hemmansegare, Agnäs.
Markgren, R., Kyrkoherde, Bjurholm.
Nyberg, J., Handlande, Bjurholm.
Nygren, J., Godeman, Ottervattnet.
Persson, N. D., Godeman, Stennäs.
Schmidt, J., Inspektor, Agnäs.

Tidén, N., Inspektor, Stennäs.

Weng, 0., Kronojägare, Bjurholm.

Ohrman, K., Kronolänsman, Bjurholm.

Umecå socken:

Ahlstedt, W., Handlande, Teg.
Abnlund, O., Kyrkoherde,
Backen.

Amberger, W., Bryggmiistare, Teg.
Andersson, E., Hemmansägare, Obbola.
Andersson, A., Hemmansegare, Teg.
Andersson, J., f. Riksdagsman, Baggbole.
Andersson, J., f. d. Dikningsforman, Teg.
Andersson, K., Hemmansägare, Hössjö.

Teol.

D:r,

Andersson—Sandström,
äsare, Trehörningen.
Berglund, E., Mjölnare, Stöcke.
Bergdahl, C. G., Agronom, Yttertafle.
Bergström, E., Hemmansägare, Hörneå.
Bjurman, J., f. Bankkassör, Teg.
Bjorkman, C. J., Hemmansägare, Röbäck.
Bodén, C., Hemmansägare, Håkmark.
Boström, C. M., Förvaltare, Hörnefors.

Erik, Hemmans—

*) I ealighet med $ 4 i gällande stadgar erlagt ständig ledamotsafgift.