OCR Output

2 00 —

(Pil:= KNj.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå.

Ofver notboskapspremieringarne inom länet under innevarande år _

få undertecknade härmed vördsamt afgifva berättelse.
rets notboskapspremiering har hållits inom 1:sta underdistriktets

20 premieringsomraden, hvilka efter linets fordelning i blott 2 premie—
ringsunderdistrikt omfatta det ofantligt vidstrickta området af Umeå
socken och stad, Nordmalings, Bjurholms, Degerfors, Ortriisks, Fredrika,
Asele, Dorotea, Wilhelmina, Lycksele och Stensele socknar samt Tärna
kapellförsamling.

Tid och ställen för premieringarne äfvensom antalet inom de olika
klasserna utställda djur utvisar foljande tabell.

| Utstälda djur i klass:

Månad. |Dag. Premicringsställe. I H | 31 |—4vV
äldre |yngre| ; . | kvi— S:ma.

tjurar./tjurar. ' | gor.
Juni 16 1. Stöcksjö .. .. . .. ..... äh i 2 57 | —20 | — 60
» 18 |—Befvar ....:.......:...:... 1 28 6 | 85
» 20 J Hörnsjö .: .. . . 1 6 an‘| "101 72
» :82 |. Bjurholm ...:.:.............. 1 2 17| 12 | 82
» 25 ................ ........ 1 32 7 | 40
» 28 | 'Tegsnäset.......... . ......... 1 14 5 | 20
» 20 | Hjuken......... . ......... | 1 12 5 | 18
» 350 / Tafvelsjö ... ... .. ... ... > 4 2 18 8 | 49
Juli 7. i‘ UmeA ‘stad:...:....:..:.,....; i +2 7 59 | 194 87
» 12 | Fredrika.................. | 2 20 | 12 ] 34
» 14 | PlaosJo...:...........:. | 1 41 | 18 / 55
» 16 | — Osternorct . .... . . .. .. .. .. 1 15 8 | 24
» 18 / Afvaträsk .... _. __ __ | 3 66 | 191 88
» 28 Skansholm ................. | 3 38 | 15 |. 81
» 25 i Biksjö........ .. .. .. 4 19 6 | 29
» 27 | Brattfors........... . .. .... 7 ”2 3 24 2 81
» 30 / Ruskträsk .. .. .. ....... | 1 42 |— 12 1 ”55
Augusti 2 1—Bärsele ..... . . ...... .. . | 31 6 | 37
» 4 | Kaskelongt ..............] . 1 2 28 8 :1‘ 39
» 8 Vestansjii......................I 1 2 58 | 24 | 80
Summa | 10 | 45 | 633 | 218 | 906