OCR Output

Utstakning af diken på frostförande mossmarker jemte råd vid dik—
ning och odlingsföretag.

Råd vid förbättring af större diken på den odlade marken, samt
upptagning af flera der de behofdes.

Afvägning for vattenledning vid ängsvattning.

Utsyn af hvar diken behofde anläggas på frostförande mossar samt
rad vid odling.

Afvägning for ängsvattning.

Utstakning af diken på frostförande hvitmossmyrar i större skala.

Vattenaflopp från en källare (Rorlaggmng)

Två smärre afvägningar.

Två smärre afvägningar (afloppstrummor från godselrum) jemte rad
vid dikning och jordbruksskötsel i öfrigt.

Anlagt en vattentrumma för att leda vatten från trädgården.

Afviigning och utstakning af diken på mossmyrar samt på odlingsland.

Länsagronomen behjelplig att tillväga gödningsämnen för öfvergödning
af fältförsök.

Afmejat och vägt grödan från fältförsöket å Salomonsbesök. .

Dito inladat och vägt den torra grödan.

Umeå den 31 December 1900.

N. Pei'sson.