OCR Output

—& GS —

e — —

Umcå

39

39
Wännäs

29
19
Umeå

23

Deggrfors

Norrby, Osterbacka,
Osterå Westerland

Rödå

Blomdahl
Selet

W esterselet
Grullsjö
Löfön
Staden

Grisbacka

Backen
Strandåker

Dessutom 34 resdagar, fordelade på ]ernvag, ångbåt landsvagar
och skogsstigar....

Tillsammans utgorande under sommaren rese— och förrättningsdagar

Transport | 55

Pyinuchafvarona .. .. ....... ........] _2

A; Hansson. . 1

A. Hansson .. ie fee 1

N. Nyman, N. Andersson ... — 1

©. GCarlsson .. 1

C. Carlsson och C. J. Carlsson .... 1

Socknens skola .....}:;..... 7.
Banmästare Andersson ... o

E. Carlsson och A. Sandg'ren 3

Doktor O.,.Ahnlund!...;..;..a.m/isli.. 2
Q; Reln/sn; fl. .. .. 14/,

1

1

1

Summa 80

34

114