OCR Output

Förrättningsställe.

> 860 —.

Rekvirent. åni;mrl
Socken. | By eller ställe. S
T
2
3
Wilhelmina Idvattnet Mandlande A.Selin ...........1: 1
sele Torfsjö J. E. Akerberg ................................ 1
Bjurholm Grönåker Pyamännén .. .. .. . .. . .. . .: 2
r — _Abbortjern MDitg— — 0i .BA 1%/
» Öfre Nyland Mito __ .. .. .. . .. .. 1
§ Wännäs 3+ m. fl....... ..
Bygdeå Rickleå , Ågtröm . ;. .. , .. 1
Lofanger Bjuron Linndberg, L. G. Lundberg
och P. Andersson ... 144
§3 Uttersjö E. A. Eriksson, Schonfelt med
6 Fjalbyn flera ..... .: . 51 ÄrT d 1
$ Hokmark 17. Byamin........:...... 14/
$ Bissjon A. Olsson m. f1. byamän ................ 1
Skellefteå Innervik J. Lundberg och J. Hedlund .. .....] 13/
3 Sunnanå N. Tundbers .... .. .. ............. 4/s
& Karlsgård Nisson .. ............. .. . ........... . 1
R Grubban J. Ostlund ... i
$ J. Lindholm, A. Lindholm och
E. Holmstrom .. 4 1
y Fredrikslund | Fanjunkare Ulfh]elm ..................... 1
p Kyrkobordet | Kontraktsprosten Åberg.................. 1
4 Staden Murare Lundstrom och Koppar¬
slagare W. Bäcklund .. s 4
Jörn Oster—Jorn G. Andersson m. f1.. 19/;
Umeå Backen 29

Transport | 55