OCR Output

med osttillverkningen, som i all synnerhet med ostens skotsel samt kon—
troll af den levererade mjolken, har man for framtiden grundade skäl
till de bästa förhoppningar beträffande deras duglighet for sitt yrke.
Mjölkmängden vid de olika mejerierna, antal leverantorer, ostpris
samt utdelning, der sådan skett, per liter eller kanna mjolk meddelas i

foljande tabell.

' 1 o
! Årlig &z [Arets ostför—| — Gidelning för
mjölkmängd g, £ | SäLniNSS— mjölk 1899
Mejeriets namn. 5 5 PS
8 3
i s $ s öre
liter. 5 7 | pr kgm. per liter. kåå;a
Robertsfors ....:........... 328,844j—) 1 |1,3i5 å 1,415"
$ 7 vint
BrAN .1sE i 311,718| 4) 75 | 180 a 1,40 {(‘, d ma
Estersmark ............... 195,2830/ 3/ 29 | 1s å 1.35 30
Hökmark .. ....5.> 30 4 193,080| 5) 78 8,8
Gammelbyn 189,2838| 4| 40 || 1;30 äå 1,40 10
Mångbyn— ..... tee d A va a 160,726) 9| 41 {1(1)’: ;;lll:,lfir
148,496! 41 36 || 1;20 & 1,30 22
Bäck ; ni deda tt 145,506| 8| 39 | 130 å 1,40{?0‘;1;‘,f§f1ar
Wanhie.... .cc s 148,275| 9| 48 | 1,23 {(7) fn ar
Gungmark ,..;../......;.... 116,235/ 5// 27 || 1;20 å 1;80 1 ,5
Tlarken 91,684| 8| 20 | 1992 å 1,32 20,75
Kolaboda :.: — 90,691] 9/| 15 | 1;2s å 1.33 28
|' 89,960/—/| 52 || 1;80 & 1,8> 27,3
Skramtrisk | 84,856| 6| 28 || 1,.25 å 1,85 9,04
Gumbodä . .. | 82,849| 5/ 18 | las å 1,2 22
Belet ;.;;. .. .. i | 82464 5| 25 | 120 a 1;30] — 8
Nåset........;w ws | 81,524/1—1 35 | 1;20 å 1,30 1$
M ällén ..... .;& 35P 1% | — 75,696|—1 28 || 1,23 | 9,5
UMtersfon .. | 73,830/ 41 26 || 1,26 |
Ljusvattnet .......:..::... [—00,557| T120 / 130 a 833
Kusmark .................. | 68,677) 7] 29 || 192 a 1.3 20
Anösét ..................... 1 686472] 6| 283 1;2 ä 1;30] _ 7Ta
5r | 61,491| 9| 21 || 1;80 å 14a0] — 8,2
Kvarnbyn .................. | ~55,618| —| 24 | 135 & 145 7
Bygdsiljun. ............... ! 50,411/—1 25 || 1,9 å 1,35 T
ui | 42,012] 71 40 | t :; 765
Bullmark ................., ; 40,489| 7| 16
Norrlangtrisk ............ | 82,756(—) 9 |
Prängsmärk . .. ... ........ | 82,041| 8| 4 if 1,29
PaggbOole. ; ——18,795/—1 6 || 1,85 7