OCR Output

22 K —

Förrättningsställe. ä Antal
Reqvirent.
Socken. By. dagar
Transport 32
Degerfors Rödå 1
» Degerfors Nimndem. J. Eriksson............... 1
» Hällnäs Kronojigar J. U. Andersson....... 1
Wännäs Nyliden Herrar P. Teglund och N. Strand—
rk O s kk Ns 1
» Nyby Ingenior J. Rieck—Miiller............. 1
Bjurholm Bahlsjö Mo och Domsjö Aktiebolag......... 1
» Kyrktjern Fjerdingsman Belander............... 1
» Agniis —J,—Schmidt.. ....;....: ;L 2
Örträsk Kyrkobyn Kyrkoherden Vesterlund och In—
gpektor Lindström.. .....;,..:. 2
» Långsele Arrendatorn ; Hedman... .. ;..... .. | 1
> Tallåsen Hemmanseg. Lindström............... 1
Bygdeå Robertsfors Forvaltar H. 4
Dorotea Lafsjö 2
» Lajksjo Hemmangeg. Hallin........: smm i
» Grynberget Hemmanseg. E. A. Eriksson........ 1
Asele Elgsjö Hemmanseg. J. A. Samuelsson...... 2
» Kyrkobyn Gästgifvar . Edin m. f1., .............. 1
» Björksele Hemmanseg. Salomon Eriksson 2
Fredrika Klippen Nimndeman Jonsson.................. 2
Umea Umeå stad 4
Summa 64
Resedagar under sommaren......... 24
Förrättnings— och resedagar under
Mj Z7 .e e n da pp ia — e 8 ee 19 15
Summa dagar | 103