OCR Output

Förrättningsställe. Antal
Reqvirent. å

Socken. By.

Umeå Bolea Direktor Kjellén och Hemmans—

egaren 4

» Piparböle 2

» Strand Umeå Flottningsforening............. 2

» Backen Fepl: doktor 0. Ahnlund.:......... 2

» Hemmansegaren Eriksson m. fl..... 1

» å Hössjö Hemmansegaren Ol. Carlsson m. fl. 1

> Ofverboda Hemmansegaren Sandstrom.......... 1

» Brattby Hemmansegaren Jakob Dahlgren 1

» Hemmanseg. Sundling o. Forsberg 1

» Hissjo Hemmansegaren Rehn................ 1

» Tjälamark 1

» Håkmark i

» Flurkmark i

> Erikslund Hlenr o 0 i

» Ersmark 1

Nordmaling Sörbyn Jägmäst. N. Ringstrand ............... 3

ff — 5 Strömsör Dokt. C. Häggström.................. 1

» Angersjö Mo och Domsjö aktiebolag.......... 4

» Sunnansjö Hemmansegaren Hortell.............. 2

» Mjösjö Hemmanseg. A. Johansson m. fl. 2

Degerfors Tegsnäset Hemmanseg, P. A. Nygren.......... 1

» Helsingfors Hemmanseg. N. J, Nyström ... . ...... i

Transport 32