OCR Output

i Umeå socken: Revisor E. Grafstrom, Holmsund, Hemmansegarne
Aug. Nordström i Norrby, Per Rehn och Johan Rehn i Hissjö;

i Wännäs socken: Skiftesgodemiinnen E.. Nilsson i Strand, M. Land—
strom i Winfors och E. Eriksson i Wännäs;
i Degerfors socken: Skiftesgodemännen N. Johansson i Tväråträsk,

And. Olofsson i Skifsjö, J. Johansson i Strycksele, And. Hansson i De—
gerfors, Joh. Olofsson i Degerfors och I. Backman i Edlunda;

i Bjurholms socken: Skiftesgodemännen S. A. Holmgren i Bastu—
träsk, Olof Johansson i Karlsbäck, J. Isaksson i Norrby, J. Nygren i
Ottervattnet, G. Grahn i Profåker, N. D. Persson i Stennäs och Johan
Jonsson i Nyby;

i Nordmalings socken: Skiftesgodemännen Joh. Björklund i Brevik,
E. A. Abramson i Gräsmyr och G. Nygren i Nyåker;

i Bygdeå socken: Skiftesgodemännen J. Högström i Skinnarbyn, N.
Nilsson i Ofverklinten och C.. A. Carlsson i Ultervattnet;

i Nysätra socken: Kommunalordföranden J. F. Wiklund;

i Byske socken: Doktor F. Rosander och Bagarmästaren F. Johans—
son;

i Jorns socken: Doktor H. Atterstrom;

i Stensele socken: Skiftesgodemiinnen P. K. Persson, 8. A. Blom—
qvist och I. A. Holmner i Bastuträsk, A. Backlund i Friheten, J. Söder—
ström i Gardsjönäs och L. Aström i Skarfsjö, Doktor P. A. Wirell och
Kommunalordföranden J. E. Sjöberg;

i Tärna socken : Doktor J. V. Hagelin och Skiftesgodeman J. Lars—
son i Joeström;

i Norsjö socken: Skiftesgodemannen P. O. Björk i Norsjö;
i Malå socken: Skiftesgodemannen J. A. Eklund i Småberg;
i Sorsele socken: Doktor A. Hollierz i Sorsele, Skiftesgodemännen

J. O. Allenius i Blattniksele, E. O. Hjukstrom i Lomsele, S. Ruth i
Breskafors, A. Nilsson i Kruttriisk, A. Andersson i Wästanås;

i Lycksele socken: Skiftesgodemiinnen K. F. Johansson i Bjorkberg,
J. O. Fahlberg i Flakaträsk, J, L. Andersson i Gäddträsk och J. Free—
riksson i Tallträsk ;

i Fredrika socken: Skiftesgodemännen E. E. Lindstrom och E.
Horling i Wiska samt Sklftesgodemannen och Handlanden O. A. Edman
i Tallsjö;

i Asele socken: bklftesgodemannen E. Jansson i Afvasjö, J. Eriks—
son i Elgsjö, Kr. Jonsson i Lomsjö och P. Jonsson i Sandsjö;

i Wilhelmina socken: Skiftesgodemiinnen A. Grönlund i Bergbacka,
S. Isaksson i Idvattnet, Kr. Olofsson i Mark, E. A. Björkman i Nästan—
§10,. 1. P. Persson-Ho]mgren i Skansholm, S. Kristoffersson i Tresund