OCR Output

N:o 4 (B). Bilaga till Landtbrukstidskrift för öfre . Norrland.

W esterbottens Läns

Kongl. Hushållningssällskaps

Handlingar

för år 1901.

A

g R

— Första delen. —