OCR Output

Vilhelmina järnvägsstation—allmänna landsvägen Åsele—Vilhel_m**-nx_A
72, ang. godkänd dels Burea—Burviks hamn dels ock ombyggnad am—
bron Aman vid Amsele A 102.

Vagdelning: ang. avslutad i Lycksele sockens väghållningsdistrikt A 12, i
Stensele A 150, i Sorsele A 168, i Tärna A 169.

Vaguppskattning: i Degerfors tingslag A 42, i Lycksele A 112.

Väghållningsdistrikt: Ang. revisionsberättelse for Degerfors socken B
186, för Nordmalings och Bjurholms B 191, Stensele 192, Sorsele 193,
Lycksele 194.

Varnpliktiga: ang. inskrivning av A 1, ang. inkallelse till repetionsmöte A 120.

Växelprotester: Ang. förordnade personer att verkställa A 11.

Vagkassa: Ang. revisionsberättelse m. m. Dorotea sockens B 179, Vilhel—
mina 180, Fredrika —181, Nysätra 182, Asele 183, Skellefteå tingslags
184, Bygdeå 185, Degerfors 186, Nordmalings och Bjurholms tings—
lag 191, Stensele 192, Sorsele 193, Lycksele 194, Ortrasks 200, Bur—
träsks 201, Umeå tingslags 202, Mala och Norsjo 215, Lovangers 225.

Umeå 1923. Larsson— & C:s tryckeri.