OCR Output

HEFLIERTTLILIA HO

|
2 = I S
Sjukligheten i Stockholms folkskolor urenza-epidemien i december 1889.
= s i É É S a Försummade
ER SJ NN & den 2252 P:s däsar
Skollokal. SR NER mee a KR
E 2 ?/2 | ”/r2 | ao | re | Sao | 72 | M/12 | 22/42 | 23/12 I 14/12 | 18/12 | 17/19 | 28/12 N BE : å 7 1880. j85a.
Nikolai. Svartmangatan 22 ............ 060 ” DEN eSATA NER 111 1151 vel. Bal — | 26,2 | 775) 22,9 lag
» Skärgårdsgatan 6 ............. 262) 34 40) Aas Ba TA os Bål 88 33 = 29,4 | 406) 25,8 J”
ACIONGE. VRBAGOUND LO, ereckars ära nga res 1,334) 98) 103) 106) 113! 138 35| 306) 346) 336! 345) 245) 186 170) 25,9 | 1,751| 21,8] 4,7
JAKO0. TUVIOrNSPStAN dd oerlunrurse ser 1,250) 109) 97) 104! 108) 1038 53) 286) 322| 333) 353] 227! 175! 158 28,2 Ne 23,4 I; :
» DUTOIIINSSALAN OA, sisossuserer 657] 38) 43 43 40) 52 221 146) 153) 142| 1539| 107! 85) 64) 24,2 823 20,8 É /
Maria. Timmermansgatan 28.......... 1,374] -82) 981 901-118) 189 )91 3101-345) 336) 8211 285 182 143| 25,1 ST 22,3
» D:o TEN 7öl a 4 Bee RE RE 7 5 Bloö | 900 |
» Hornsgatan 87 och 114...... 200-20) 22) Ra 20 BAR 000 ÖL TYS) 40 26 29,2 I 427] 25,0 | / 2,8
» Hornstullsgatan 80 ............. 860) 17 18) 24 19) 21 32] 58) 69) 64 53) 56 48 41| 19,2 | 352) 16,2 | |
» QVARUPADSR Sf rerias i bpt fyren DU — 22. 201, BO rGNRNTNESBE öl SÅ 00) 63- 59 44] CS | pe 23,7
Katarina. Vermdögatan 46. Nya huset! 1,727| 154| 183) 235) 244| 28: 14! 486|-437 LH 395] 2521 192] — | 29,7 | 2,696] 26,0 |
» D:o Gamla huset; 787) 68) 90j-901 921 Öl 167! 167! 135) 871 67 03] — | 26,7 230] 21,0 5 å
» Tjärhofsgatan 15 ........... 10-040) 100--- 901 Ber öv 41 49) 830) 8111 284 379) 22,7 | ;
; Högbergsgatan 30 ........... 151) 241 28) 24 BONES Hol Hl oc 99 | 39,7 | 298) 32.8
Kungsholmen. Handtverkaregatan 17! 445| 27/ 25 22 26) 27 ”7I 90) 101! 116) 113] 78 58| 52] 26,0 | HER 20,9 | 2
» FIÖMINS TACA avseeesnr 1,409) 73) 74 651-781 801-:0K 1951-262) 271) 288) mt IT 157) 20,0 | 1,336] 108 ja
Hedvig Eleonora. Linnégatan 54 ...... 797), 48) 60) 711: 72) 921 5 230) 271 228 214| 183) 142] 62 34,0 | 1,264/ 26,4
» D:o RN 565) 40) 48 42) 50 53 3 I 116) 94) 99) 1291 80 76) 21,4 | 579) 17,0
» Skepparegatan 21...| 2801 26) 30 29 241 32 1 47! 53 65 57 7 Se 48 23,2 301) 17,9 123,5
» D:o EI 165) 181: 17). 1817 IOF ROP uNE ar de ARS DESS 30, al 26,0 | 202! 20,4 |
” Riddaregatan. 11....:- 872 - 261- 241:-29--.88) 461-165 101-114: 1008-- Tol - 77) 61 44 30,6 | 533 23,8 |
» DIS RTAON sar 198 6 6 81-16-80) fal BRN d0- VB 22 19) 26,7 | 241 20,21-2,0
Adolf Fredrik. Karlavägen 34......... 1,615) . 861 891-951 -— 941 105) BI 320 401 a Sd Skolan stäng- | 30,5 | 2,125| 21,9 |
» Saltmätaregatan 2...| 744| 59 44| 48) 53 65 Bl 216; 216 253) 26710 des måndagen | 35,8 | 1,239| 27,7 10 9,6
» Döbelnsgatan .......... öd 18] 28 os 31 el 7 86) 901 103) 123] den-16 "dec: | -e0--1-s590) La J
Summa |16,373[1,188/1,293]1,398]1,486/1,693/2,0|3,807|4,012|3,947 3,917|2,282]1,786|1,125] 24,5 |21,893] 22,2 | 3,