OCR Output

Serien LILI. Delen 1.

INFLUENSAN I SVERIGE
1889—1890

ENLIGT IAKTTAGELSER AF LANDETS LÄKARE,
PÅ SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS UPPDRAG
SKILDRAD

AF

Dr KLAS LINROTH, Pror. CURT WALLIS ocH Dr F. W. WARFVINGE

i STOCKHOLM
ISÅAC MARCUS” BOKTR.-AKTIEBOLAG
i su 1890.