OCR Output

& ä e 18 + ,
i Wilhelmina: Ordférande: f. Kronolänsman P. A. Hellgrén; Ledamöter: Pastor L.
Dahlstedt och Handlanden P. A. Grönlund;

i Örträsk: Ordforande: Kyrkoherden A. F. Vesterlund; Ledamöter: Handlandena O.
A. Ohrman och S. L. Renman;

i Tärna: Ordforande: Kronolänsman K. J.. Lufidbefg; Ledamöter: — Hemmansegaren
Erik Eriksson i Laisholm och Skolläraren 0. P. Pettersson; i

i Umeå stad: Ordförande: Håndlanden C. Edv. Lundmark; —Ledamöter: Rådman J.
Ullberg och v. Konsul E. Unander—Scharin, S

i Skellefteå stad: Ordforande: v. Konsul Helmer Häggbom; Ledamöter: Handlandena
Jonas Sidenmark och C. L. Sjostrom. e 3